اهورا ابراهیمی راد

اهورا ابراهیمی راد
  36
  میانگین پخش
  178
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  اهورا ابراهیمی راد

  اهورا ابراهیمی راد
  36
  میانگین پخش
  178
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  خوانش اشعار با صدای شاعر
  خوانش اشعار با صدای شاعر
  02:05
  • 19

  • 4 سال پیش
  02:05
  خوانش اشعار با صدای شاعر
  خوانش اشعار با صدای شاعر
  03:11
  • 60

  • 4 سال پیش
  03:11
  اشعار با گویش گرگانی صدای شاعر _ اهوراابراهیمی راد
  اشعار با گویش گرگانی صدای شاعر _ اهوراابراهیمی...
  02:46
  • 19

  • 4 سال پیش
  02:46
  اشعار با گویش گرگانی صدای شاعر _ اهوراابراهیمی راد
  اشعار با گویش گرگانی صدای شاعر _ اهوراابراهیمی...
  03:43
  • 26

  • 4 سال پیش
  03:43
  اشعار با گویش گرگانی صدای شاعر _ اهوراابراهیمی راد
  اشعار با گویش گرگانی صدای شاعر _ اهوراابراهیمی...
  03:38
  • 54

  • 4 سال پیش
  03:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads