خاطرات آشفته حقوقی یک مهندس !

افرامیس
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
0
دنبال کننده

خاطرات آشفته حقوقی یک مهندس !

افرامیس
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
0
دنبال کننده

کارفرما به خاطر اینکه تنها امضای پای قرارداد توسط مدیر عامل انجام شده آیا می تواند از انجام تعهدات خود سرباز بزند ؟ ...

کارفرما به خاطر اینکه تنها امضای پای قرارداد تو...

15:18
  • 11

  • 7 ماه پیش
15:18
shenoto-ads
shenoto-ads