زیستامین

زیستامین
125
میانگین پخش
125
تعداد پخش
1
دنبال کننده

زیستامین

زیستامین
125
میانگین پخش
125
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 125

  • 6 ماه پیش
۹وارد دنیایی شگفت‌انگیز از مهندسی بافت شوید. اینجا در مورد ساختار و تراکم‌های بافتی، ابزارهای نوآورانه و کاربردهای گسترده آن صحبت می‌کنیم. همراه با ما باشید تا عمق علم و هنر مهندسی بافت را بشناسید.همچ...

۹وارد دنیایی شگفت‌انگیز از مهندسی بافت شوید. ای...

12:39
  • 125

  • 6 ماه پیش
12:39
shenoto-ads
shenoto-ads