یامال - تابستانه ۱۴۰۲ (مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری)

یامال
  11
  میانگین پخش
  41
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  یامال - تابستانه ۱۴۰۲ (مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری)

  یامال
  11
  میانگین پخش
  41
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  بخش آخر از کتاب مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری نوشته هانا آرنت رو می شنویم...

  23:29
  • 11

  • 2 ماه پیش
  23:29
  بخش سوم از کتاب مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری نوشته هانا آرنت رو می شنویم...

  27:45
  • 6

  • 2 ماه پیش
  27:45
  بخش دوم از کتاب مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری نوشته هانا آرنت رو می شنویم...

  24:58
  • 10

  • 2 ماه پیش
  24:58
  بخش اول از کتاب مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری نوشته هانا آرنت رو می شنویم...

  بخش اول از کتاب مسئول...

  22:55
  • 14

  • 2 ماه پیش
  22:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads