آموزش داستان نویسی - داستان کوتاه

سیدپویا رضوی
5
میانگین پخش
50
تعداد پخش
2
دنبال کننده

آموزش داستان نویسی - داستان کوتاه

سیدپویا رضوی
5
میانگین پخش
50
تعداد پخش
2
دنبال کننده

 • 2

 • 1 ماه پیش
توضیحات استاد درباره چگونگی شکل‌گیری داستان 《سوال بزرگ》از مجموعه داستان‌های کوتاه ایشان...

توضیحات استاد درباره چگونگی شکل‌گیری داستان 《سو...

24:06
 • 2

 • 1 ماه پیش
24:06
آموزش داستان‌نویسی - داستان‌کوتاه ...

آموزش داستان‌نویسی - داستان‌کوتاه

21:13
 • 12

 • 1 ماه پیش
21:13
 • 1

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه، استاد سیدسلمان رضوی ...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه، استاد سیدسلم...

23:00
 • 1

 • 1 ماه پیش
23:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

18:27
 • 0

 • 1 ماه پیش
18:27
 • 0

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

05:50
 • 0

 • 1 ماه پیش
05:50
 • 0

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

00:47
 • 0

 • 1 ماه پیش
00:47
 • 0

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

09:08
 • 0

 • 1 ماه پیش
09:08
 • 2

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

17:09
 • 2

 • 1 ماه پیش
17:09
 • 1

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

19:35
 • 1

 • 1 ماه پیش
19:35
 • 9

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسیداستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی

داستان کوتاه

16:58
 • 9

 • 1 ماه پیش
16:58
 • 7

 • 1 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی

داستان کوتاه

14:19
 • 7

 • 1 ماه پیش
14:19
 • 16

 • 1 ماه پیش
قسمت اول از آموزش داستان‌نویسی داستان کوتاه...

قسمت اول از آموزش داستان‌نویسی

داستان کو...

07:00
 • 16

 • 1 ماه پیش
07:00
shenoto-ads
shenoto-ads