استاد سیدسلمان رضوی - آموزش داستان نویسی - داستان کوتاه

سیدپویا رضوی
7
میانگین پخش
128
تعداد پخش
6
دنبال کننده
 • 2

 • 2 هفته پیش
قسمت ۱۷ از آموزش داستان نویسی ‌استاد سیدسلمان رضوی ‌‌داستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۷ از آموزش داستان نویسی ‌


<...
10:11
 • 2

 • 2 هفته پیش
10:11
 • 1

 • 2 هفته پیش
قسمت ۱۶ از آموزش داستان نویسی ‌استاد سیدسلمان رضوی ‌داستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۶ از آموزش داستان نویسی ‌


<...
16:32
 • 1

 • 2 هفته پیش
16:32
 • 0

 • 2 هفته پیش
قسمت ۱۵ از آموزش داستان نویسیاستاد سیدسلمان رضویداستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۵ از آموزش داستان نویسی


...

03:26
 • 0

 • 2 هفته پیش
03:26
 • 0

 • 1 ماه پیش
قسمت ۱۴ از آموزش داستان نویسیاستاد سیدسلمان رضویداستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۴ از آموزش داستان نویسی


...

12:56
 • 0

 • 1 ماه پیش
12:56
 • 0

 • 1 ماه پیش
قسمت ۱۳ از آموزش داستان نویسیاستاد سیدسلمان رضویداستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۳ از آموزش داستان نویسی


...

15:45
 • 0

 • 1 ماه پیش
15:45
 • 8

 • 2 ماه پیش
قسمت ۱۲ از آموزش داستان نویسیاستاد سیدسلمان رضویداستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۲ از آموزش داستان نویسی


...

20:31
 • 8

 • 2 ماه پیش
20:31
 • 2

 • 2 ماه پیش
قسمت ۱۱ از آموزش داستان نویسیاستاد سیدسلمان رضویداستان کوتاه و مباحث مرتبط با آن...

قسمت ۱۱ از آموزش داستان نویسی


...

07:59
 • 2

 • 2 ماه پیش
07:59
 • 28

 • 4 ماه پیش
توضیحات استاد درباره چگونگی شکل‌گیری داستان 《سوال بزرگ》از مجموعه داستان‌های کوتاه ایشان...

توضیحات استاد درباره چگونگی شکل‌گیری داستان 《سو...

24:06
 • 28

 • 4 ماه پیش
24:06
آموزش داستان‌نویسی - داستان‌کوتاه ...

آموزش داستان‌نویسی - داستان‌کوتاه

21:13
 • 15

 • 4 ماه پیش
21:13
 • 4

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه، استاد سیدسلمان رضوی ...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه، استاد سیدسلم...

23:00
 • 4

 • 4 ماه پیش
23:00
 • 1

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

18:27
 • 1

 • 4 ماه پیش
18:27
 • 2

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

05:50
 • 2

 • 4 ماه پیش
05:50
 • 3

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

00:47
 • 3

 • 4 ماه پیش
00:47
 • 2

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

09:08
 • 2

 • 4 ماه پیش
09:08
 • 4

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

17:09
 • 4

 • 4 ماه پیش
17:09
 • 4

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی، داستان کوتاه

19:35
 • 4

 • 4 ماه پیش
19:35
 • 13

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسیداستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی

داستان کوتاه

16:58
 • 13

 • 4 ماه پیش
16:58
 • 10

 • 4 ماه پیش
آموزش داستان‌نویسی داستان کوتاه...

آموزش داستان‌نویسی

داستان کوتاه

14:19
 • 10

 • 4 ماه پیش
14:19
 • 29

 • 4 ماه پیش
قسمت اول از آموزش داستان‌نویسی داستان کوتاه...

قسمت اول از آموزش داستان‌نویسی

داستان کو...

07:00
 • 29

 • 4 ماه پیش
07:00
shenoto-ads
shenoto-ads