فانوس-سفید

میثم صادقی
65
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

فانوس-سفید

میثم صادقی
65
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

سازمان را می‌توان مجموعه‌ای از افراد در نظر گرفت که در کنار هم و با هماهنگی هم کار می‌کنند تا به هدف‌های فردی و جمعی خود برسند. رفتار سازمانی در این نقطه متولد می‌شود. تلاش انسانها برای ایجاد همگرایی...
سازمان را می‌توان مجموعه‌ای از افراد در نظر گرفت ک...
06:06
 • 45

 • 2 سال پیش
06:06
سازمان را می‌توان مجموعه‌ای از افراد در نظر گرفت که در کنار هم و با هماهنگی هم کار می‌کنند تا به هدف‌های فردی و جمعی خود برسند. رفتار سازمانی در این نقطه متولد می‌شود. تلاش انسانها برای ایجاد همگرایی...
سازمان را می‌توان مجموعه‌ای از افراد در نظر گرفت ک...
05:20
 • 38

 • 2 سال پیش
05:20
سازمان را می‌توان مجموعه‌ای از افراد در نظر گرفت که در کنار هم و با هماهنگی هم کار می‌کنند تا به هدف‌های فردی و جمعی خود برسند. رفتار سازمانی در این نقطه متولد می‌شود. تلاش انسانها برای ایجاد همگرایی...
سازمان را می‌توان مجموعه‌ای از افراد در نظر گرفت ک...
05:47
 • 88

 • 2 سال پیش
05:47
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
36:10
 • 46

 • 2 سال پیش
36:10
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
32:38
 • 41

 • 2 سال پیش
32:38
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
15:09
 • 42

 • 2 سال پیش
15:09
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
15:05
 • 54

 • 2 سال پیش
15:05
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
16:08
 • 51

 • 2 سال پیش
16:08
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
12:25
 • 58

 • 2 سال پیش
12:25
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
13:27
 • 67

 • 2 سال پیش
13:27
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
14:53
 • 56

 • 2 سال پیش
14:53
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
08:43
 • 60

 • 2 سال پیش
08:43
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
20:41
 • 63

 • 2 سال پیش
20:41
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
14:55
 • 70

 • 2 سال پیش
14:55
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
16:39
 • 86

 • 2 سال پیش
16:39
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
خلاصه ای از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک-هریسون
12:08
 • 167

 • 2 سال پیش
12:08
مدیران به چه دانشِ مدیریتی برای آغاز کار خود نیاز دارند؟ در اینجا گام به گام برای رسیدن به مدیریتی بر پایه اصول نوین و صحیح مدیریت پیش می رویم...
مدیران به چه دانشِ مدیریتی برای آغاز کار خود نیاز...
03:36
 • 61

 • 2 سال پیش
03:36
shenoto-ads
shenoto-ads