واکه

آرمان محرمی
2
میانگین پخش
10
تعداد پخش
0
دنبال کننده

واکه

آرمان محرمی
2
میانگین پخش
10
تعداد پخش
0
دنبال کننده

قسمت پنجم | ۴۰۰۰ سال نوری خسته: آنکه یا آنچه توانایی‌هایش به علت کار زیاد یا عامل دیگر کم شده است، مجروح، آزرده.فرسوده، رنجدیده....

قسمت پنجم | ۴۰۰۰ سال نوری


خست...

04:14
  • 3

  • 2 ماه پیش
04:14
قسمت چهارم | آینهرو میکنم به آینه من جای آینه میشکنم . ...

قسمت چهارم | آینه


رو میکنم به ...

06:32
  • 3

  • 2 ماه پیش
06:32
قسمت سوم | نقطههیچی قد این نقطه زیر و رو‌ نکرده دنیا رو آدما رو...

قسمت سوم | نقطه


هیچی قد این نق...

03:16
  • 1

  • 2 ماه پیش
03:16
قسمت دوم. رقصی چنان میانه میدانم .ما به هر سازی که دنیا زد رقصیدیم....

قسمت دوم.

رقصی چنان میانه میدانم .

02:32
  • 1

  • 2 ماه پیش
02:32
قسمت اولبرخورد اتفاقی با آسمان.پرت تو عالم خودم یهو سر به هوا شدم دیدمش....

قسمت اول

برخورد اتفاقی با آسمان.

02:03
  • 2

  • 2 ماه پیش
02:03
shenoto-ads
shenoto-ads