طلوع بیزینس

حمیده دهقانی
  58
  میانگین پخش
  116
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  طلوع بیزینس

  حمیده دهقانی
  58
  میانگین پخش
  116
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  عبورازبایدها وشروع به اقدام...

  عبورازبایدها وشروع به اقدام

  11:42
  • 41

  • 1 ماه پیش
  11:42
  مهدی غفاری کارافرین کوچ اجرایی وسازمانی وتوسعه کسب وکار...

  مهدی غفاری

  کارافرین

  کوچ اجرایی وس...

  02:10
  • 75

  • 1 ماه پیش
  02:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads