همراه تا درمان

علیرضا عیوض نژاد
26
میانگین پخش
52
تعداد پخش
3
دنبال کننده

همراه تا درمان

علیرضا عیوض نژاد
26
میانگین پخش
52
تعداد پخش
3
دنبال کننده

? پادکست همراه تا درمان، اپیزود اول منتشر شد. - اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) ? پروژه درمان شناسی (Therapology) ? پادکست همراه تا درمان، در واقع بازسازی اتاق درمان روان‌شناسی است. در هر ...
? پادکست همراه تا درمان، اپیزود اول منتشر شد. - ا...
29:57
  • 28

  • 3 سال پیش
29:57
? پادکست همراه تا درمان، اپیزود اول منتشر شد. - اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) ? پروژه درمان شناسی (Therapology) ? پادکست همراه تا درمان، در واقع بازسازی اتاق درمان روان‌شناسی است. در هر ...
? پادکست همراه تا درمان، اپیزود اول منتشر شد. - ا...
37:29
  • 24

  • 3 سال پیش
37:29
shenoto-ads
shenoto-ads