تی تاک

Teetalkcast
1
میانگین پخش
4
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تی تاک

Teetalkcast
1
میانگین پخش
4
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مهارت های زندگی با آمیختگی بسیار عمیقی در ادبیات پارسی نقش بسته استشعر چارمرغ فتنه جو - دفتر پنجم مثنوی معنویتمثیل خودآگاهی و تاثیر آن بر شناخت زوایای مختلف آدمی در زندگی است.اپیزود شماره چهارم.آنچه گ...

مهارت های زندگ...

37:59
 • 1

 • 3 ماه پیش
37:59
 • 1

 • 4 ماه پیش
مهارت های زندگی با آمیختگی بسیار عمیقی در ادبیات پارسی نقش بسته استشعر اشارات نظر زنده یاد هوشنگ ابتهاجتمثیل مهارت ارتباط غیر کلامی و تاثیر آن بر رفتار عاشق و معشوق است.اپیزود شماره سوم.آنچه گوش می ده...

مهارت های زندگی با آمیخ...

17:51
 • 1

 • 4 ماه پیش
17:51
 • 1

 • 4 ماه پیش
عیب جویی ...

عیب جویی

41:24
 • 1

 • 4 ماه پیش
41:24
ارتباط موثر - خسرو و شیرین...

ارتباط موثر - خسرو و شیرین

20:58
 • 1

 • 4 ماه پیش
20:58
shenoto-ads
shenoto-ads