تکنولوژی های ارتباطی

محدثه صادقی نیک
  45
  میانگین پخش
  45
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  تکنولوژی های ارتباطی

  محدثه صادقی نیک
  45
  میانگین پخش
  45
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  ما در این پادکست به بررسی تاثیر رسانه ها بر روابط خانواده و دوستان پرداختیم...
  ما در این پادکست به بررسی تاثیر رسانه ها بر روابط...
  16:36
  • 45

  • 2 سال پیش
  16:36
  shenoto-ads
  shenoto-ads