خداوندگار یوشا

Ehsan
1.4K
میانگین پخش
11.0K
تعداد پخش
26
دنبال کننده

خداوندگار یوشا

Ehsan
1.4K
میانگین پخش
11.0K
تعداد پخش
26
دنبال کننده

در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشتباهات و مشکلات رفتاری که داشته است با درک خویشتن و شناخت الوهیت درونی همچون نیلوفر از دل مرداب یعنی همان تاریکی ها درون روئیده است. در این آلبوم به شم...

در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل ...

30:02
 • 2.7K

 • 2 سال پیش
30:02
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشتباهات و مشکلات رفتاری که داشته است با درک خویشتن و شناخت الوهیت درونی همچون نیلوفر از دل مرداب یعنی همان تاریکی ها درون روئیده است. در این آلبوم به ش...
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشت...
40:39
 • 559

 • 2 سال پیش
40:39
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشتباهات و مشکلات رفتاری که داشته است با درک خویشتن و شناخت الوهیت درونی همچون نیلوفر از دل مرداب یعنی همان تاریکی ها درون روئیده است. در این آلبوم به ش...
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشت...
42:49
 • 619

 • 2 سال پیش
42:49
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشتباهات و مشکلات رفتاری که داشته است با درک خویشتن و شناخت الوهیت درونی همچون نیلوفر از دل مرداب یعنی همان تاریکی ها درون روئیده است. در این آلبوم به ش...
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشت...
35:19
 • 567

 • 2 سال پیش
35:19
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشتباهات و مشکلات رفتاری که داشته است با درک خویشتن و شناخت الوهیت درونی همچون نیلوفر از دل مرداب یعنی همان تاریکی ها درون روئیده است. در این آلبوم به ش...
در این آلبوم به زندگی کسی پرداخته شده که از دل اشت...
45:38
 • 1.2K

 • 2 سال پیش
45:38
ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار...
ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها...
15:39
 • 1.6K

 • 3 سال پیش
15:39
 • 1.7K

 • 3 سال پیش
ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها، تفکرات و عقاید با ما شریک است !(فروید) او فکر می‌کرد که ضمیر ناخودآگاه مخزنی است که فکرها، عقاید و رفتارهایی که تکرار می‌شوند در ذهن ما درون آن قرار...
ضمیر ناخودآگاه یک همکار بی‌صدا است که در همه کارها...
20:40
 • 1.7K

 • 3 سال پیش
20:40
درود بر شما همراهان عزیز خوشحالیم که در این دوره در خدمت شما عزیزان هستیم،همانطورکه بارها اشاره کردم نقش خودشناسی و شناخت نقاط تاریک درون انسان برای شروع مسیرآگاهی لازم و ضروریست.چراکه تنها با از بین ...
درود بر شما همراهان عزیز خوشحالیم که در این دوره د...
15:25
 • 1.9K

 • 3 سال پیش
15:25
shenoto-ads
shenoto-ads