تاریخاتور

ارشیا رستگار
150
میانگین پخش
1.0K
تعداد پخش
41
دنبال کننده

تاریخاتور

ارشیا رستگار
150
میانگین پخش
1.0K
تعداد پخش
41
دنبال کننده

پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
24:50
 • 63

 • 2 سال پیش
24:50
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
31:39
 • 70

 • 2 سال پیش
31:39
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
22:51
 • 87

 • 2 سال پیش
22:51
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
27:50
 • 114

 • 2 سال پیش
27:50
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
23:34
 • 149

 • 2 سال پیش
23:34
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
27:54
 • 207

 • 2 سال پیش
27:54
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول: تولد فمنیسم گوینده: ارشیا رستگار سرپرست تیم تحقیق: احمد اکرامی
پادکست اینترنتی تاریخاتور جنگ جهانی اول قسمت اول:...
21:40
 • 357

 • 2 سال پیش
21:40
shenoto-ads
shenoto-ads