طلای ارتباط

Fatima
83
میانگین پخش
83
تعداد پخش
2
دنبال کننده

طلای ارتباط

Fatima
83
میانگین پخش
83
تعداد پخش
2
دنبال کننده

من فاطیمام مدرس مهارتهای لایف اسکیلز و قراره از آرامش بیشتر که حاصل توجه بیشتر به ارتباطاتمون هست براتون صحبت کنم.ارتباط ما با هریک از اطرافیانمون مثل سنگ طلا می مونه و توجهمون به ارتباط و مراقبت از ا...
من فاطیمام مدرس مهارتهای لایف اسکیلز و قراره از آر...
06:52
  • 83

  • 4 سال پیش
06:52
shenoto-ads
shenoto-ads