طلای ارتباط

Fatima
79
میانگین پخش
79
تعداد پخش
2
دنبال کننده

طلای ارتباط

Fatima
79
میانگین پخش
79
تعداد پخش
2
دنبال کننده

من فاطیمام مدرس مهارتهای لایف اسکیلز و قراره از آرامش بیشتر که حاصل توجه بیشتر به ارتباطاتمون هست براتون صحبت کنم.ارتباط ما با هریک از اطرافیانمون مثل سنگ طلا می مونه و توجهمون به ارتباط و مراقبت از ا...
من فاطیمام مدرس مهارتهای لایف اسکیلز و قراره از آر...
06:52
  • 79

  • 3 سال پیش
06:52
shenoto-ads
shenoto-ads