تغییر

مجمع علمی فرهنگی ام ابیها
  3
  میانگین پخش
  17
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  تغییر

  مجمع علمی فرهنگی ام ابیها
  3
  میانگین پخش
  17
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  در راه برگشت موبایل امیر زنگ میخورد تماسی که خبری از مادر امیر به او می دهد ... ...

  در راه برگشت موبایل امیر زنگ میخورد

  تماس...

  04:39
  • 1

  • 7 ماه پیش
  04:39
  • 3

  • 7 ماه پیش
  و تغییر ... ...

  و تغییر ...

  06:46
  • 3

  • 7 ماه پیش
  06:46
  • 2

  • 7 ماه پیش
  بعد از تماسی که با علی گرفته می شود و اتفاق بعد از آن شوک بزرگی به امیر وارد می شود ......

  بعد از تماسی که با علی گرفته می شود و اتفاق بعد...

  03:58
  • 2

  • 7 ماه پیش
  03:58
  • 2

  • 7 ماه پیش
  بحث رو به پایان است ... اما ......

  بحث رو به پایان است ...

  اما ...

  06:02
  • 2

  • 7 ماه پیش
  06:02
  • 1

  • 7 ماه پیش
  بحث جدی بین دوستان قدیمی صورت میگیرد ولی حضور آقا مهدی باعث حل مشکلات می شود ... ...

  بحث جدی بین دوستان قدیمی صورت میگیرد ولی حضور آ...

  07:30
  • 1

  • 7 ماه پیش
  07:30
  • 0

  • 7 ماه پیش
  همه دور هم جمع اند تا سوالی مطرح می شود که اتفاقا مشکل اصلی امیر همین است ......

  همه دور هم جمع اند تا سوالی مطرح می شود که اتفا...

  03:35
  • 0

  • 7 ماه پیش
  03:35
  علی برای بهتر کردن حال امیر بعد از اتفاقی که برای او افتاد نقشه ای دارد .برای همین با حسن پیش احمد می روند ......

  علی برای بهتر کردن حال امیر بعد از اتفاقی که بر...

  05:46
  • 1

  • 7 ماه پیش
  05:46
  امیر که دیگر اعتقادی به موضوعات مذهبی ندارد به اصرار مادرش که در بستر بیماری است به مشهد می رود اما در بدو ورود به مشهد .......

  امیر که دیگر اعتقادی به موضوعات مذهبی ندارد به ...

  04:48
  • 7

  • 7 ماه پیش
  04:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads