استودیو پارکینگ

استودیو پارکینگ

استودیو پارکینگ | Parking Studio
45
میانگین پخش
1.5K
تعداد پخش
2
دنبال کننده
استودیو پارکینگ

استودیو پارکینگ

استودیو پارکینگ | Parking Studio
45
میانگین پخش
1.5K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت سی
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
43:11
 • 6

 • 1 سال پیش
43:11
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و نه
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
27:21
 • 4

 • 1 سال پیش
27:21
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و هشت
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
38:23
 • 7

 • 1 سال پیش
38:23
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و هفت
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
37:05
 • 6

 • 1 سال پیش
37:05
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و شش
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
22:59
 • 9

 • 1 سال پیش
22:59
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و پنج
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
28:42
 • 6

 • 1 سال پیش
28:42
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و چهار
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
52:07
 • 3

 • 1 سال پیش
52:07
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و سه
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
33:37
 • 4

 • 1 سال پیش
33:37
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و دو
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
29:42
 • 5

 • 1 سال پیش
29:42
پادکست روزمرگی | Roozmargi Podcast - پادکست روزمرگی - قسمت بیست و یک
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزمرگیه. در 30 اپیزود با افراد مختلف از سن و شغل‌های متفاوت گپ زدیم و با اونا در مورد روزمره‌ و روزمرٌگی صحبت کردیم. 30 سوال ثابت از هر 30 نفر پرسیده شده...
این پادکست محصول استودیو پارکینگه و موضوع اون روزم...
01:08:19
 • 7

 • 1 سال پیش
01:08:19
shenoto-ads
shenoto-ads