سیبستان ادب و هنر رشت

سیبستان ادب و هنر رشت
36
میانگین پخش
213
تعداد پخش
6
دنبال کننده

سیبستان ادب و هنر رشت

سیبستان ادب و هنر رشت
36
میانگین پخش
213
تعداد پخش
6
دنبال کننده

نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش و پرورش کل استان گیلان به ثبت رسیده است توسط خانم دکتر حدیث رفیعی در دسترس قرار خواهد گرفت. امید که همه ی کودکان فارسی زبان در سراسر دنیا بتوانند از ا...
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش ...
03:19
 • 17

 • 3 سال پیش
03:19
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش و پرورش کل استان گیلان به ثبت رسیده است توسط خانم دکتر حدیث رفیعی در دسترس قرار خواهد گرفت. امید که همه ی کودکان فارسی زبان در سراسر دنیا بتوانند از ا...
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش ...
03:57
 • 36

 • 3 سال پیش
03:57
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش و پرورش کل استان گیلان به ثبت رسیده است توسط خانم دکتر حدیث رفیعی در دسترس قرار خواهد گرفت. امید که همه ی کودکان فارسی زبان در سراسر دنیا بتوانند از ا...
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش ...
04:45
 • 22

 • 3 سال پیش
04:45
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش و پرورش کل استان گیلان به ثبت رسیده است توسط خانم دکتر حدیث رفیعی در دسترس قرار خواهد گرفت. امید که همه ی کودکان فارسی زبان در سراسر دنیا بتوانند از ا...
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش ...
01:48
 • 22

 • 3 سال پیش
01:48
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش و پرورش کل استان گیلان به ثبت رسیده است توسط خانم دکتر حدیث رفیعی در دسترس قرار خواهد گرفت. امید که همه ی کودکان فارسی زبان در سراسر دنیا بتوانند از ا...
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش ...
02:51
 • 38

 • 3 سال پیش
02:51
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش و پرورش کل استان گیلان به ثبت رسیده است توسط خانم دکتر حدیث رفیعی در دسترس قرار خواهد گرفت. امید که همه ی کودکان فارسی زبان در سراسر دنیا بتوانند از ا...
نمونه هایی از طرح #ادبیات_برای_کودکان که در آموزش ...
03:10
 • 78

 • 3 سال پیش
03:10
shenoto-ads
shenoto-ads