شماره

امیر آقائی
  22
  میانگین پخش
  43
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  شماره

  امیر آقائی
  22
  میانگین پخش
  43
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  • 23

  • 11 ماه پیش
  من می خوابم تا همه چیز درست شود ، چشم هایم را می بندمچشم هایم را میبندم و فکر میکنم - دومدر این دومین بار ، از محمد بحرانی/ گروه بمرانی/ فرهاد / او و دوستانش / خسرو شکیبایی و مهدی یراحی خرج کرده ام...

  من می خوابم تا همه چیز درست شود ، چشم هایم را م...

  08:02
  • 23

  • 11 ماه پیش
  08:02
  • 20

  • 11 ماه پیش
  گفت چشم هایت را که ببندی و بشماری همه چیز درست خواهد شد.من آن دو غمگین را بستم و حالا دارم میشمارمشماره یک...

  07:58
  • 20

  • 11 ماه پیش
  07:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads