چشم‌انداز مشترک علوم

چشم‌انداز مشترک علوم
  9
  میانگین پخش
  33
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018...
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  36:11
  • 7

  • 5 سال پیش
  36:11
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018...
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  37:44
  • 5

  • 5 سال پیش
  37:44
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018...
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  13:59
  • 3

  • 5 سال پیش
  13:59
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018...
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  07:56
  • 18

  • 5 سال پیش
  07:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads