چشم‌انداز مشترک علوم

چشم‌انداز مشترک علوم
  8
  میانگین پخش
  29
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  چشم‌انداز مشترک علوم

  چشم‌انداز مشترک علوم
  8
  میانگین پخش
  29
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  36:11
  • 6

  • 4 سال پیش
  36:11
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  37:44
  • 4

  • 4 سال پیش
  37:44
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  13:59
  • 2

  • 4 سال پیش
  13:59
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف سال 2018
  صوت سخنرانی‌های مدرسه تابستانی تکامل دانشگاه شریف ...
  07:56
  • 17

  • 4 سال پیش
  07:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads