شب خوش

علی دهقان
29
میانگین پخش
518
تعداد پخش
3
دنبال کننده

شب خوش

علی دهقان
29
میانگین پخش
518
تعداد پخش
3
دنبال کننده

هنر شفاف اندیشیدن - قسمت 5 - چرا باید گذشته را فراموش کنی؟ - خطای هزینه هدررفته - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

07:04
 • 13

 • 10 ماه پیش
07:04
هنر شفاف اندیشیدن - قسمت 4 - اگر پنجاه میلیون نفر چیز احمقانه ای بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است - تایید اجتماعی - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

08:43
 • 8

 • 10 ماه پیش
08:43
هنر شفاف اندیشیدن - قسمت 3 - چرا ابرها را به شکل های مختلف می بینی؟ - توهم دسته بندی - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

08:08
 • 17

 • 10 ماه پیش
08:08
هنر شفاف اندیشیدن - قسمت 2 - آیا دانشگاه هاروارد شما را باهوش تر جلوه می دهد؟ - توهم بدن شناگر - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

08:06
 • 16

 • 10 ماه پیش
08:06
هنر شفاف اندیشیدن - قسمت 1 - چرا باید به قبرستان ها سر بزنی - خطای بقا - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

08:39
 • 195

 • 10 ماه پیش
08:39
هنر شفاف اندیشیدن - مقدمه نویسنده - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

10:54
 • 68

 • 10 ماه پیش
10:54
هنر شفاف اندیشیدن - مقدمه ای بر ترجمه فارسی - نویسنده: رولف دوبلی - مترجم: عادل فردوسی پور...

05:59
 • 34

 • 10 ماه پیش
05:59
تختخوابت را مرتب کن - فصل آخر - سخنرانی جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه تگزاس - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

28:57
 • 28

 • 10 ماه پیش
28:57
تختخوابت را مرتب کن - فصل دهم - هرگز تسلیم نشو - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، هیچوقت هیچوقت زنگ رو به صدا درنیار - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

14:03
 • 13

 • 10 ماه پیش
14:03
تختخوابت را مرتب کن - فصل نهم - به دیگران امید بدهید - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، وقتی تا خرخره توی گل فرو رفته ای، آواز بخوان - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

17:16
 • 20

 • 10 ماه پیش
17:16
تختخوابت را مرتب کن - فصل هشتم - در موقعیت درست قرار بگیرید - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، بهترین خودت در تاریک ترین لحظات باش - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

11:28
 • 7

 • 10 ماه پیش
11:28
تختخوابت را مرتب کن - فصل هفتم - در برابر زورگوها بایستید - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، در برابر کوسه ها کوتاه نیا - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

09:37
 • 11

 • 1 سال پیش
09:37
تختخوابت را مرتب کن - فصل ششم - باید جسارت زیادی داشته باشی - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، با موانع شاخ به شاخ شو - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

10:44
 • 7

 • 1 سال پیش
10:44
تختخوابت را مرتب کن - فصل پنجم - شکست باعث قوی تر شدن شما میشه - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، از سیرک نترس - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

15:34
 • 12

 • 1 سال پیش
15:34
تختخوابت را مرتب کن - فصل چهارم - زندگی عادلانه نیست، به مسیرت ادامه بده - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، کلوچه شکری نباش و به حرکت رو به جلو ادامه بده - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

10:05
 • 5

 • 1 سال پیش
10:05
تختخوابت را مرتب کن - فصل سوم - تنها چیزی که مهمه، وسعت قلب شماست - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، دیگران رو با توجه به وسعت قلبشون بسنج - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

14:48
 • 7

 • 1 سال پیش
14:48
تختخوابت را مرتب کن - فصل دوم - تو به تنهایی از عهده اش بر نمی آیی - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، کسی رو پیدا کن تا برای پارو زدن بهت کمک کنه - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

14:05
 • 9

 • 1 سال پیش
14:05
تختخوابت را مرتب کن - فصل اول - کار امروز را به فردا مگذار - اگر می خوای جهان رو تغییر بدی، از تختخوابت شروع کن - نویسنده: دریاسالار ویلیام اچ. مک ریون...

10:18
 • 48

 • 1 سال پیش
10:18
shenoto-ads
shenoto-ads