سِیکُ

Seyco Podcast
31
میانگین پخش
31
تعداد پخش
1
دنبال کننده

سِیکُ

Seyco Podcast
31
میانگین پخش
31
تعداد پخش
1
دنبال کننده

این شروع اتفاقه، برای اینکه همو بشناسیم همو ببینیم یا شاید بتونیم همو لمس کنیم. این اپیزود، اپیزودِ صفرِ. ما یعنی شاهین، نیلوفر و ژاله اینجا متولد شدیم. متولد شدیم که شما ما رو بشنوید‌....
این شروع اتفاقه، برای اینکه همو بشناسیم همو ببینیم...
29:35
  • 31

  • 2 سال پیش
29:35
shenoto-ads
shenoto-ads