نیمه دوم

Fatemeh Tehrani
24
میانگین پخش
24
تعداد پخش
1
دنبال کننده

نیمه دوم

Fatemeh Tehrani
24
میانگین پخش
24
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 24

  • 3 سال پیش
اینجا می خواهیم بگوییم و بشنویم. از چیزهای ساده ای که کمتر در موردشان حرف می زنیم. از چیزهایی که گذر زمان برای همه مان به ارمغان می آورد...
اینجا می خواهیم بگوییم و بشنویم. از چیزهای ساده ای...
14:02
  • 24

  • 3 سال پیش
14:02
shenoto-ads
shenoto-ads