مدرسه اسکرام

آیدین افشار
85
میانگین پخش
85
تعداد پخش
5
دنبال کننده

مدرسه اسکرام

آیدین افشار
85
میانگین پخش
85
تعداد پخش
5
دنبال کننده

بررسی وضعیت اسکرام در ایران ( تحلیل شرایط کنونی و پیش بینی آیندۀ چهارچوب اسکرام )...
بررسی وضعیت اسکرام در ایران ( تحلیل شرایط کنونی و ...
40:04
  • 85

  • 4 سال پیش
40:04
shenoto-ads
shenoto-ads