سامی_تاک

استودیو زرین
  22
  میانگین پخش
  195
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  سامی_تاک

  استودیو زرین
  22
  میانگین پخش
  195
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  • 19

  • 5 ماه پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  49:16
  • 19

  • 5 ماه پیش
  49:16
  • 19

  • 9 ماه پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  50:06
  • 19

  • 9 ماه پیش
  50:06
  • 9

  • 9 ماه پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  37:34
  • 9

  • 9 ماه پیش
  37:34
  • 26

  • 10 ماه پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  26:57
  • 26

  • 10 ماه پیش
  26:57
  • 20

  • 11 ماه پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  33:35
  • 20

  • 11 ماه پیش
  33:35
  • 19

  • 1 سال پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  40:17
  • 19

  • 1 سال پیش
  40:17
  • 13

  • 1 سال پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  33:27
  • 13

  • 1 سال پیش
  33:27
  • 24

  • 1 سال پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  27:47
  • 24

  • 1 سال پیش
  27:47
  • 46

  • 1 سال پیش
  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برنامه رو دارم با کمک پدرم برای شما میسازم . یه برنامه شاد ، پر از آهنگ های باحال و پر انرژی ، معرفی کتاب ، کارتون و قصه و ...ممنون میشم ازم حمایت کنید و بر...

  سلام بچه ها . من سام هستم ، هفت سالمه و این برن...

  34:46
  • 46

  • 1 سال پیش
  34:46
  shenoto-ads
  shenoto-ads