symperifora

SYMPERIFORA
326
میانگین پخش
5.9K
تعداد پخش
50
دنبال کننده
در ویژه برنامه پادکست نوروز 1400 سیمپریفورا با دو مهمان باحال گپ زدیم. ممنون که با ما همراه بودین. 18 قسمت در فصل اول منتشر شد. به امید سالی پر از سلامتی و شادی برای شما و کسانی که دوستشون دارید. ...
در ویژه برنامه پادکست نوروز 1400 سیمپریفورا با دو ...
01:33:08
 • 1.7K

 • 3 سال پیش
01:33:08
 • 171

 • 3 سال پیش
در هفدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه زندگی گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #زندگی https://zil.in...
در هفدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمور...
35:23
 • 171

 • 3 سال پیش
35:23
 • 292

 • 3 سال پیش
در شانزدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه رفاقت گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #رفاقت https://zil....
در شانزدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درم...
56:23
 • 292

 • 3 سال پیش
56:23
 • 244

 • 3 سال پیش
درپانزدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه حسادت گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #حسادت https://zil.i...
درپانزدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمو...
31:20
 • 244

 • 3 سال پیش
31:20
 • 208

 • 3 سال پیش
درچهاردهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه شعور گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #شعور https://zil.ink...
درچهاردهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمو...
59:01
 • 208

 • 3 سال پیش
59:01
 • 126

 • 3 سال پیش
در سیزدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه احترام گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #احترام https://zil...
در سیزدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمو...
39:38
 • 126

 • 3 سال پیش
39:38
 • 192

 • 3 سال پیش
در دوازدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه شخصیت گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #شخصیت https://zil....
در دوازدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درم...
54:21
 • 192

 • 3 سال پیش
54:21
 • 160

 • 3 سال پیش
در یازدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه آخرت گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #آخرت https://zil.ink...
در یازدهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمو...
01:13:01
 • 160

 • 3 سال پیش
01:13:01
 • 171

 • 3 سال پیش
در دهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه توهم گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #توهم https://zil.ink/s...
در دهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد...
32:58
 • 171

 • 3 سال پیش
32:58
 • 484

 • 3 سال پیش
در نهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه کارما گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #کارما https://zil.ink...
در نهمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد...
34:35
 • 484

 • 3 سال پیش
34:35
 • 207

 • 3 سال پیش
در هشتمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه سختی گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #سختی...
در هشتمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد...
14:11
 • 207

 • 3 سال پیش
14:11
 • 173

 • 3 سال پیش
در هفتمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه جنبه گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #جنبه...
در هفتمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد...
32:12
 • 173

 • 3 سال پیش
32:12
 • 231

 • 3 سال پیش
در ششمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه ترس گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #ترس...
در ششمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد ...
42:38
 • 231

 • 3 سال پیش
42:38
 • 210

 • 3 سال پیش
در پنجمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه عشق گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #عشق...
در پنجمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد...
33:24
 • 210

 • 3 سال پیش
33:24
 • 204

 • 3 سال پیش
در چهارمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه غرور گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #غرور...
در چهارمین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمور...
36:42
 • 204

 • 3 سال پیش
36:42
 • 284

 • 3 سال پیش
در سومین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه تنهایی گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #تنهایی...
در سومین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد ...
38:56
 • 284

 • 3 سال پیش
38:56
 • 265

 • 3 سال پیش
در دومین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه مهربانی گفت و گو می کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #مهربانی...
در دومین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد ...
27:34
 • 265

 • 3 سال پیش
27:34
 • 490

 • 3 سال پیش
در اولین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد کلمه خوشناسی گفت و گو کنیم. منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات شما در پیج اینستاگرامی برنامه به آدرس symperiforapod@ هستیم. #خودشناسی...
در اولین قسمت از فصل اول پادکست سیمپریفورا درمورد ...
21:44
 • 490

 • 3 سال پیش
21:44
shenoto-ads
shenoto-ads