سبزآبی

حانیه جلیلی جم
  53
  میانگین پخش
  106
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  سبزآبی

  حانیه جلیلی جم
  53
  میانگین پخش
  106
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  • 38

  • 3 سال پیش
  این قسمت در مورد برابری و عدالت در کار و تاثیر آن بر انگیزش شغلی کارکنان است. این که چه چیزی باعث می شود کارکنان احساس کنند به آنها ظلم شده است و به دنبال این احساس چه واکنشی نشان می دهند. و این که در...
  این قسمت در مورد برابری و عدالت در کار و تاثیر آن ...
  12:42
  • 38

  • 3 سال پیش
  12:42
  سبزآبی بیانی ساده از مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی است و آموزش نکات و راهکارهایی که افزایش درآمد را به دنبال دارند. این مطالب به طور تخصصی برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و دانشجویان این رشته...
  سبزآبی بیانی ساده از مباحث کاربردی مدیریت منابع ان...
  15:44
  • 68

  • 3 سال پیش
  15:44
  shenoto-ads
  shenoto-ads