حکایت و مثل

vahid farshidpour
110
میانگین پخش
4.3K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

حکایت و مثل

vahid farshidpour
110
میانگین پخش
4.3K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

از چاله در آمدن و به چاه افتادن...

از چاله در آمدن و به چاه افتادن

06:40
 • 7

 • 10 ساعت پیش
06:40
نعره الاغ و رقص شتر...

نعره الاغ و رقص شتر

03:33
 • 31

 • 1 هفته پیش
03:33
قصابی که گوشت رایگان می‌داد...

قصابی که گوشت رایگان می‌داد

01:30
 • 34

 • 2 هفته پیش
01:30
شاه‌عباس و پینه‌دوز...

شاه‌عباس و پینه‌دوز

05:15
 • 42

 • 2 هفته پیش
05:15
ملانصرالدین و الاغ بر روی بام خانه...

ملانصرالدین و الاغ بر روی بام خانه

01:45
 • 53

 • 3 هفته پیش
01:45
بهلول و آب انگور...

بهلول و آب انگور

01:40
 • 48

 • 3 هفته پیش
01:40
 • 49

 • 1 ماه پیش
در پوستین خلقحکایتی از گلستان سعدیدر باب اخلاق درویشان...

در پوستین خلق


حکایتی از گلستان...

01:15
 • 49

 • 1 ماه پیش
01:15
ملا و حیات بعد از مرگ...

ملا و حیات بعد از مرگ

01:46
 • 72

 • 1 ماه پیش
01:46
ملانصرالدین و الاغ مرده...

ملانصرالدین و الاغ مرده

01:58
 • 55

 • 1 ماه پیش
01:58
حکایت زنی که نماز نمی‌خوند...

حکایت زنی که نماز نمی‌خوند

01:41
 • 64

 • 1 ماه پیش
01:41
ملانصرالدین و سوزن لرزان...

ملانصرالدین و سوزن لرزان

04:00
 • 90

 • 2 ماه پیش
04:00
خیاط دغل و شاگرد زرنگ...

خیاط دغل و شاگرد زرنگ

01:40
 • 82

 • 2 ماه پیش
01:40
حکایتِ کار خوبه، خدا درست کنه...

03:30
 • 95

 • 2 ماه پیش
03:30
دعوا سر لحاف ملا بود...

دعوا سر لحاف ملا بود

02:07
 • 150

 • 4 ماه پیش
02:07
حکایت ملانصرالدین و مرد تشنهدر تلگرام و کست‌باکس با شناسه @hekayat1360...

حکایت ملانصرالدین و مرد تشنه


د...

01:23
 • 119

 • 5 ماه پیش
01:23
۱۴۰۲.۰۷.۰۷حکایت برگ سبز و شاخه مغرور...

۱۴۰۲.۰۷.۰۷

حکایت برگ سبز و شاخه مغرور

02:12
 • 159

 • 6 ماه پیش
02:12
بار الاغ را که بردارند، پالانش را هم به مقصد نمی‌رساند t.me/hekayat1360...

بار الاغ را که بردارند، پالانش را هم به مقصد نم...

01:45
 • 136

 • 7 ماه پیش
01:45
آب رو به بند دادن...

آب رو به بند دادن

01:50
 • 151

 • 7 ماه پیش
01:50
آش نخورده و دهن سوخته...

آش نخورده و دهن سوخته

02:37
 • 166

 • 7 ماه پیش
02:37
خر ما از کرگی دم نداشت...

خر ما از کرگی دم نداشت

04:17
 • 160

 • 7 ماه پیش
04:17
حکایت ضرب‌المثل بادمجان دور قاب‌چین"حکایت و مثل" رو در کست‌‌باکس دنبال کنید....

حکایت ضرب‌المثل بادمجان دور قاب‌چین


<...

02:22
 • 162

 • 7 ماه پیش
02:22
شاه‌عباس و تنبل‌خانه...

شاه‌عباس و تنبل‌خانه

03:15
 • 147

 • 7 ماه پیش
03:15
زاغ سیاه کسی رو چوب زدن...

زاغ سیاه کسی رو چوب زدن

02:00
 • 146

 • 7 ماه پیش
02:00
حکایت شیخ و مرید تنبل...

حکایت شیخ و مرید تنبل

01:11
 • 137

 • 7 ماه پیش
01:11
حکایت آزادی غلام...

حکایت آزادی غلام

01:45
 • 133

 • 7 ماه پیش
01:45
حکایت مرد گدا در بازار...

حکایت مرد گدا در بازار

01:45
 • 145

 • 7 ماه پیش
01:45
جان دادن درویش و دگرگونی عطار...

جان دادن درویش و دگرگونی عطار

01:18
 • 158

 • 7 ماه پیش
01:18
اسم اعظم خدا نان است!...

اسم اعظم خدا نان است!

01:01
 • 126

 • 7 ماه پیش
01:01
حکایت دو دوست خلاف‌کار...

حکایت دو دوست خلاف‌کار

00:38
 • 123

 • 7 ماه پیش
00:38
ضرب‌المثل جواب ابلهان خاموشی است...

ضرب‌المثل جواب ابلهان خاموشی است

03:03
 • 167

 • 7 ماه پیش
03:03
حکایت مرد مال‌باخته و کریم‌خان...

حکایت مرد مال‌باخته و کریم‌خان

01:50
 • 125

 • 7 ماه پیش
01:50
ضرب‌المثل مرغش یه پا داره...

ضرب‌المثل مرغش یه پا داره

05:00
 • 135

 • 7 ماه پیش
05:00
حکایت کشتی غرق شده...

حکایت کشتی غرق شده

02:30
 • 123

 • 7 ماه پیش
02:30
حکایت طنز حکیمی که بلد نبود...

حکایت طنز حکیمی که بلد نبود

03:45
 • 100

 • 7 ماه پیش
03:45
ضرب‌المثل از ریش به سبیل پیوند زدن...

ضرب‌المثل از ریش به سبیل پیوند زدن

04:44
 • 115

 • 7 ماه پیش
04:44
حکایت مَلِک پیر و کشورگشاییحکایتی از گلستان سعدی...

حکایت مَلِک پیر و کشورگشایی

حکایتی از گلس...

03:03
 • 107

 • 7 ماه پیش
03:03
مرد گِل‌خوار و عطار قندفروش...

مرد گِل‌خوار و عطار قندفروش

02:50
 • 100

 • 7 ماه پیش
02:50
مرا به شاگردی بپذیر...

مرا به شاگردی بپذیر

01:27
 • 133

 • 7 ماه پیش
01:27
حکایت افلاطون و ستایش جاهل ...

حکایت افلاطون و ستایش جاهل


00:52
 • 128

 • 7 ماه پیش
00:52
shenoto-ads
shenoto-ads