Rouyesh

فریماه فراهانی
25
میانگین پخش
100
تعداد پخش
1
دنبال کننده
در فصل اول پادکست رویش درباره‌ی کتاب . The Whole-Brain Child . تالیف . Daniel J.Siegel, M.D. & Tina Payne Bryson, Ph.D. . صحبت می‌کنیم. این کتاب در فارسی به نامهای مختلف و توسط افراد متفاوتی ترجمه...
در فصل اول پادکست رویش درباره‌ی کتاب . The Whole-...
34:55
  • 19

  • 3 سال پیش
34:55
در فصل اول پادکست رویش درباره‌ی کتاب . The Whole-Brain Child . تالیف . Daniel J.Siegel, M.D. & Tina Payne Bryson, Ph.D. . صحبت می‌کنیم. این کتاب در فارسی به نامهای مختلف و توسط افراد متفاوتی ترجمه...
در فصل اول پادکست رویش درباره‌ی کتاب . The Whole-...
22:42
  • 26

  • 3 سال پیش
22:42
در فصل اول پادکست رویش درباره‌ی کتاب . The Whole-Brain Child . تالیف . Daniel J.Siegel, M.D. & Tina Payne Bryson, Ph.D. . صحبت می‌کنیم. این کتاب در فارسی به نامهای مختلف و توسط افراد متفاوتی ترجمه...
در فصل اول پادکست رویش درباره‌ی کتاب . The Whole-...
17:18
  • 37

  • 3 سال پیش
17:18
  • 18

  • 3 سال پیش
معرفی پادکست رویش...
معرفی پادکست رویش
02:27
  • 18

  • 3 سال پیش
02:27
shenoto-ads
shenoto-ads