ریل- بررسی نهادی تاریخ توسعه

سهیل ایزدی
42
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
29
دنبال کننده

ریل- بررسی نهادی تاریخ توسعه

سهیل ایزدی
42
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
29
دنبال کننده

طرح مطالباتی ملموس تر و دقیق تر برای نیل به توسعهمقاله مورد اشاره در پادکست ...

طرح مطالباتی ملموس تر و دقیق تر برای نیل به توس...

35:22
 • 80

 • 1 سال پیش
35:22
برای گذر به وضعیت مناسب رشد و توسعه اکنون چه باید کرد؟ ...

برای گذر به وضعیت مناسب رشد و توسعه اکنون چه ب...

21:48
 • 51

 • 1 سال پیش
21:48
بررسی ویژگی های جنبش و تحلیل سناریوهای محتمل آینده...

بررسی ویژگی های جنبش و تحلیل سناریوهای محتمل آی...

24:29
 • 67

 • 1 سال پیش
24:29
بررسی زمینه های ایجاد جنبش ژینا یا زن زندگی آزادی...

بررسی زمینه های ایجاد جنبش ژینا یا زن زندگی آزا...

16:46
 • 132

 • 1 سال پیش
16:46
شرح مفهوم توسعه پایدار به عنوان الگوی نوین توسعه ...

شرح مفهوم توسعه پایدار به عنوان الگوی نوین توسع...

29:49
 • 30

 • 1 سال پیش
29:49
گفتگو با دکتر علیرضا عبدا...زاده دانش آموخته اقتصاد توسعه از دانشگاه هاروارد درباره توسعه و ضرورت ایجاد توافق های اجتماعی...

گفتگو با دکتر علیرضا عبدا...زاده دانش آموخته اق...

01:23:55
 • 21

 • 1 سال پیش
01:23:55
شرح ایده نومشروطه خواهی برای آینده ایران...

شرح ایده نومشروطه خواهی برای آینده ایران

17:15
 • 35

 • 1 سال پیش
17:15
جمع بندی از وضعیت ایران در پایان سده چهاردهم و راه های پیش رو برای توسعه...

جمع بندی از وضعیت ایران در پایان سده چهاردهم و ...

36:04
 • 28

 • 1 سال پیش
36:04
گفتگو با مهدی معتمدی مهر، حقوق دان و عضو نهضت آزادی ایران درباره ویژگی های دستگاه قضایی توسعه گرا ...

گفتگو با مهدی معتمدی مهر، حقوق دان و عضو نهضت آ...

49:36
 • 33

 • 1 سال پیش
49:36
گفتگو با دکتر مهدی مجاهدی استاد جامعه شناسی سیاسی درباره تجربه توسعه در ایران...

گفتگو با دکتر مهدی مجاهدی استاد جامعه شناسی سیا...

01:49:44
 • 38

 • 1 سال پیش
01:49:44
به دلیل کیفیت پایین ضبط صدای مصاحبه- خلاصه مطالب دکتر ستاری فر در این قسمت ارائه می گردد....

به دلیل کیفیت پایین ضبط صدای مصاحبه- خلاصه مطال...

20:36
 • 18

 • 1 سال پیش
20:36
گفتگو با دکتر محمد ستاری فر رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بررسی تاریخ این سازمان، تعریف توسعه و تلاش های ایرانیان برای توسعه در سده چهاردهم...

گفتگو با دکتر محمد ستاری فر رئیس پیشین سازمان م...

01:19:18
 • 10

 • 1 سال پیش
01:19:18
گقتگو با محمد امین نیکجو پژوهشگر پیشین بانک جهانی درباره نقش این نهاد در توسعه، اجماع واشنگتن و رابطه ایران با این نهاد...

گقتگو با محمد امین نیکجو پژوهشگر پیشین بانک جها...

01:23:28
 • 14

 • 1 سال پیش
01:23:28
فصل سوم گفتگو با صاحب نظران توسعه درباره اینکه «چه باید کرد؟»گفتگو با دکتر محسن رنانی درباره اینکه موانع توسعه چیست و چگونه می توان آنها را از پیش پا برداشت....

فصل سوم گفتگو با صاحب نظران توسعه درباره اینکه ...

01:11:25
 • 23

 • 1 سال پیش
01:11:25
بخش چهارم بررسی تحلیلی تاریخ قرن چهاردهم خورشیدی که به دوره جمهوری اسلامی می پردازد....

بخش چهارم بررسی تحلیلی تاریخ قرن چهاردهم خورشید...

58:14
 • 17

 • 1 سال پیش
58:14
بخش سوم از بررسی تحلیلی تاریخ قرن چهاردهم خورشیدی که به دهه های 40 و 50 و بررسی زمینه های انقلاب می پردازد. ...

بخش سوم از بررسی تحلیلی تاریخ قرن چهاردهم خورشی...

59:52
 • 17

 • 1 سال پیش
59:52
بخش دوم بررسی تحلیلی تاریخ قرن چهاردهم خورشیدی که به دهه های 20 و 30 می پردازد....

بخش دوم بررسی تحلیلی تاریخ قرن چهاردهم خورشیدی ...

41:18
 • 13

 • 1 سال پیش
41:18
اولین بخش از بررسی تاریخ قرن چهاردهم شمسی که به دوره پهلوی اول می پردازد....

اولین بخش از بررسی تاریخ قرن چهاردهم شمسی که به...

34:17
 • 21

 • 1 سال پیش
34:17
ارائه چکیده ای از کتاب راه باریک آزادی نوشته جیمز رابینسون و دارون عجم اوغلو...

ارائه چکیده ای از کتاب راه باریک آزادی نوشته جی...

27:14
 • 45

 • 1 سال پیش
27:14
بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند همراه با محمد نیکجو...

بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند همراه با مح...

01:08:48
 • 17

 • 1 سال پیش
01:08:48
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
20:36
 • 28

 • 3 سال پیش
20:36
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
29:21
 • 30

 • 3 سال پیش
29:21
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
37:55
 • 38

 • 3 سال پیش
37:55
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
22:55
 • 33

 • 3 سال پیش
22:55
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
28:24
 • 35

 • 3 سال پیش
28:24
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
23:33
 • 46

 • 3 سال پیش
23:33
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
42:26
 • 45

 • 4 سال پیش
42:26
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
46:48
 • 63

 • 4 سال پیش
46:48
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
01:09:07
 • 76

 • 4 سال پیش
01:09:07
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
15:14
 • 75

 • 4 سال پیش
15:14
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی...
بررسی مبانی توسعه و علل عقب ماندگی
10:15
 • 108

 • 4 سال پیش
10:15
shenoto-ads
shenoto-ads