نشریه صوتی «راه»

کانون اهل قلم
17
میانگین پخش
65
تعداد پخش
2
دنبال کننده

نشریه صوتی «راه»

کانون اهل قلم
17
میانگین پخش
65
تعداد پخش
2
دنبال کننده

🏷 هفتمین شماره ماهنامه «راه»؛📝 نشریه ادبی هنری دانشجویی تحت نظر کانون اهل قلم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 📌 شامل: ▫️ آثار ادبی دانشجویان(نیمکت‌ها - سیر جدایی - تمبرِ خیس)▫️ آشنایی با یک شخصیت ادبی(غر...

🏷 هفتمین شماره ماهنامه «راه»؛

📝 نشریه ا...

24:43
  • 10

  • 7 ماه پیش
24:43
  • 12

  • 9 ماه پیش
📻 نشریه صوتی ششمین شماره «راه»؛📝 ماهنامه ادبی، هنری و دانشجویی کانون اهل قلم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان...

📻 نشریه صوتی ششمین شماره «راه»؛

📝 ماهنا...

21:24
  • 12

  • 9 ماه پیش
21:24
🏷 پنجمین شماره ماهنامه «راه»؛📝 نشریه ادبی هنری دانشجویی تحت نظر کانون اهل قلم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 📌 شامل: ▫️ آثار ادبی دانشجویان(نور تاریک - رد پا)▫️ آشنایی با یک شخصیت ادبی(نام من عشق است، آ...

🏷 پنجمین شماره ماهنامه «راه»؛

📝 نشریه ا...

22:40
  • 14

  • 11 ماه پیش
22:40
🏷 چهارمین شماره ماهنامه «راه»؛📌 شامل:▫️ آثار ادبی دانشجویان (همیشه در راه... - دلخوشی‌های کوچک - ترانه «پاییز کنار تو»)▫️ آشنایی با یک شخصیت ادبی (آرامگاه شاه نعمت الله ولی در ماهان)▫️ معرفی یک نقاش...

🏷 چهارمین شماره ماهنامه «راه»؛

📌 شامل:<...

30:25
  • 29

  • 1 سال پیش
30:25
shenoto-ads
shenoto-ads