رادیو نوستالژی

Meisam Fereidounpour
2.3K
میانگین پخش
11.4K
تعداد پخش
97
دنبال کننده

رادیو نوستالژی

Meisam Fereidounpour
2.3K
میانگین پخش
11.4K
تعداد پخش
97
دنبال کننده

ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنهان آدمی سرک بکشیم، عاشقی کنیم، برنجیم، نوازش کنیم، بغض کنیم باهم شاملو گوش بدیم و باهم سیگار بکشیم سینما، ادبیات، موسیقی نقشه راه ماست دانلودمون کنی...
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنها...
08:34
  • 552

  • 1 سال پیش
08:34
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنهان آدمی سرک بکشیم، عاشقی کنیم، برنجیم، نوازش کنیم، بغض کنیم باهم شاملو گوش بدیم و باهم سیگار بکشیم سینما، ادبیات، موسیقی نقشه راه ماست دانلودمون کنی...
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنها...
08:10
  • 1.3K

  • 4 سال پیش
08:10
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنهان آدمی سرک بکشیم، عاشقی کنیم، برنجیم، نوازش کنیم، بغض کنیم باهم شاملو گوش بدیم و باهم سیگار بکشیم سینما، ادبیات، موسیقی نقشه راه ماست دانلودمون کنی...
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنها...
08:10
  • 1.4K

  • 4 سال پیش
08:10
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنهان آدمی سرک بکشیم، عاشقی کنیم، برنجیم، نوازش کنیم، بغض کنیم باهم شاملو گوش بدیم و باهم سیگار بکشیم سینما، ادبیات، موسیقی نقشه راه ماست دانلودمون کنی...
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنها...
17:56
  • 2.6K

  • 4 سال پیش
17:56
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنهان آدمی سرک بکشیم، عاشقی کنیم، برنجیم، نوازش کنیم، بغض کنیم باهم شاملو گوش بدیم و باهم سیگار بکشیم سینما، ادبیات، موسیقی نقشه راه ماست دانلودمون کنی...
ما در رادیو نوستالژی قصد داریم به تمام زوایای پنها...
17:56
  • 5.5K

  • 4 سال پیش
17:56
shenoto-ads
shenoto-ads