رادیو زرین

علیرضا قزل
69
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
34
دنبال کننده

رادیو زرین

علیرضا قزل
69
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
34
دنبال کننده

این کتاب رو تقدیم میکنیم به تمام کسایی که آرزوی پروازی آزادانه دارند و میخواهند رنگ واقعیشونو نشون بدن و همچنین به همه کسایی که برای موفقیت خودشون و سازمانشون به ایده های جدید علاقمندن....
این کتاب رو تقدیم میکنیم به تمام کسایی که آرزوی پر...
40:53
 • 71

 • 2 سال پیش
40:53
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق...
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق
25:02
 • 12

 • 2 سال پیش
25:02
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق...
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق
28:31
 • 17

 • 2 سال پیش
28:31
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق...
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق
28:55
 • 38

 • 2 سال پیش
28:55
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به بحث پیرامون موضوعات مختلفی همچون مدیریت احساسات، خلاقیت ونوآوری و... میپردازیم....
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به ...
57:48
 • 9

 • 2 سال پیش
57:48
در این فصل با هم میکروبوک اثرمرکب رو می‌شنویم، اما این‌بار به زبانی کاملا خودمونی و با صدای همکاران گروه زرین رویا. اثر مرکب توسط دارن هاردی نوشته شده و شما رو با ایده‌ها و روش‌های رسیدن به موفقیت آشن...
در این فصل با هم میکروبوک اثرمرکب رو می‌شنویم، اما...
38:07
 • 49

 • 2 سال پیش
38:07
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق...
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق
24:42
 • 29

 • 2 سال پیش
24:42
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق...
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق
28:54
 • 35

 • 2 سال پیش
28:54
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق...
روایت های متفاوت از داستان زندگی افراد موفق
36:32
 • 33

 • 2 سال پیش
36:32
در این فصل با هم میکروبوک اثرمرکب رو می‌شنویم، اما این‌بار به زبانی کاملا خودمونی و با صدای همکاران گروه زرین رویا. اثر مرکب توسط دارن هاردی نوشته شده و شما رو با ایده‌ها و روش‌های رسیدن به موفقیت آشن...
در این فصل با هم میکروبوک اثرمرکب رو می‌شنویم، اما...
31:26
 • 80

 • 2 سال پیش
31:26
در این فصل با هم میکروبوک اثرمرکب رو می‌شنویم، اما این‌بار به زبانی کاملا خودمونی و با صدای همکاران گروه زرین رویا. اثر مرکب توسط دارن هاردی نوشته شده و شما رو با ایده‌ها و روش‌های رسیدن به موفقیت آشن...
در این فصل با هم میکروبوک اثرمرکب رو می‌شنویم، اما...
36:12
 • 301

 • 2 سال پیش
36:12
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به بحث پیرامون موضوعات مختلفی همچون مدیریت احساسات، خلاقیت ونوآوری و... میپردازیم....
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به ...
50:20
 • 40

 • 3 سال پیش
50:20
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به بحث پیرامون موضوعات مختلفی همچون مدیریت احساسات، خلاقیت ونوآوری و... میپردازیم....
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به ...
45:11
 • 69

 • 3 سال پیش
45:11
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به بحث پیرامون موضوعات مختلفی همچون مدیریت احساسات، خلاقیت ونوآوری و... میپردازیم....
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به ...
56:02
 • 53

 • 3 سال پیش
56:02
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به بحث پیرامون موضوعات مختلفی همچون مدیریت احساسات، خلاقیت ونوآوری و... میپردازیم....
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به ...
56:08
 • 53

 • 3 سال پیش
56:08
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به بحث پیرامون موضوعات مختلفی همچون مدیریت احساسات، خلاقیت ونوآوری و... میپردازیم....
در این فصل با روایتگری داستان های شما شنوندگان به ...
56:17
 • 108

 • 3 سال پیش
56:17
در این فصل با هم شنونده میکروبوک هفت عادت مردمان موثر هستیم که با صدای همکاران خوب گروه زرین ضبط شده است. یک کتاب مشهور درباره مهارت‌های زندگی که به ۳۸ زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیشتر از ۱۵ میلیون نس...
در این فصل با هم شنونده میکروبوک هفت عادت مردمان م...
45:32
 • 29

 • 3 سال پیش
45:32
در این فصل با هم شنونده میکروبوک هفت عادت مردمان موثر هستیم که با صدای همکاران خوب گروه زرین ضبط شده است. یک کتاب مشهور درباره مهارت‌های زندگی که به ۳۸ زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیشتر از ۱۵ میلیون نس...
در این فصل با هم شنونده میکروبوک هفت عادت مردمان م...
01:04:53
 • 47

 • 3 سال پیش
01:04:53
در این فصل با هم شنونده میکروبوک هفت عادت مردمان موثر هستیم که با صدای همکاران خوب گروه زرین ضبط شده است. یک کتاب مشهور درباره مهارت‌های زندگی که به ۳۸ زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیشتر از ۱۵ میلیون نس...
در این فصل با هم شنونده میکروبوک هفت عادت مردمان م...
42:54
 • 172

 • 3 سال پیش
42:54
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
12:28
 • 27

 • 3 سال پیش
12:28
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
54:07
 • 56

 • 3 سال پیش
54:07
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
49:30
 • 44

 • 3 سال پیش
49:30
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
01:01:31
 • 72

 • 3 سال پیش
01:01:31
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
45:15
 • 69

 • 3 سال پیش
45:15
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
57:04
 • 98

 • 3 سال پیش
57:04
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
40:35
 • 78

 • 3 سال پیش
40:35
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی که بیش از هر وقت دیگری به امید نیازمندیم. امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و سرچمشه های عمل را تقویت و تغذیه کند. برای بازیابی این امید نیاز به دانش...
جهان ما امروز روزهای سختی را سپری می کند. روزهایی ...
41:22
 • 156

 • 3 سال پیش
41:22
shenoto-ads
shenoto-ads