رادیو سرمایه

علی امامی
90
میانگین پخش
714
تعداد پخش
5
دنبال کننده

رادیو سرمایه

علی امامی
90
میانگین پخش
714
تعداد پخش
5
دنبال کننده

در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشنا میشوید. موضوعاتی که معمولا کمتر در مورد آنها میشونید یا آنقدر کلیات در مورد آنها شنیده اید که چیزی از جزئیاتشان نمیدانید. تلاش میکنیم با این آموزشها...
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشن...
25:06
 • 5

 • 2 سال پیش
25:06
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشنا میشوید. موضوعاتی که معمولا کمتر در مورد آنها میشونید یا آنقدر کلیات در مورد آنها شنیده اید که چیزی از جزئیاتشان نمیدانید. تلاش میکنیم با این آموزشها...
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشن...
33:32
 • 10

 • 2 سال پیش
33:32
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشنا میشوید. موضوعاتی که معمولا کمتر در مورد آنها میشونید یا آنقدر کلیات در مورد آنها شنیده اید که چیزی از جزئیاتشان نمیدانید. تلاش میکنیم با این آموزشها...
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشن...
30:41
 • 9

 • 2 سال پیش
30:41
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشنا میشوید. موضوعاتی که معمولا کمتر در مورد آنها میشونید یا آنقدر کلیات در مورد آنها شنیده اید که چیزی از جزئیاتشان نمیدانید. تلاش میکنیم با این آموزشها...
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشن...
24:24
 • 13

 • 2 سال پیش
24:24
من سلمان یزدانی محقق، مدرس و معامله گر بازارهای مالی، آتی و مشتقه هستم. در پادکست آپشن شما را با قراردادهای آپشن و اختیار معاملات در بازار ایران می پردازم و شما را با مفاهیم این ابزارهای مالی آشنا میک...
من سلمان یزدانی محقق، مدرس و معامله گر بازارهای ما...
09:54
 • 21

 • 2 سال پیش
09:54
من سلمان یزدانی محقق، مدرس و معامله گر بازارهای مالی، آتی و مشتقه هستم. در پادکست آپشن شما را با قراردادهای آپشن و اختیار معاملات در بازار ایران می پردازم و شما را با مفاهیم این ابزارهای مالی آشنا میک...
من سلمان یزدانی محقق، مدرس و معامله گر بازارهای ما...
13:43
 • 33

 • 2 سال پیش
13:43
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشنا میشوید. موضوعاتی که معمولا کمتر در مورد آنها میشونید یا آنقدر کلیات در مورد آنها شنیده اید که چیزی از جزئیاتشان نمیدانید. تلاش میکنیم با این آموزشها...
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشن...
20:27
 • 21

 • 2 سال پیش
20:27
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشنا میشوید. موضوعاتی که معمولا کمتر در مورد آنها میشونید یا آنقدر کلیات در مورد آنها شنیده اید که چیزی از جزئیاتشان نمیدانید. تلاش میکنیم با این آموزشها...
در رادیو سرمایه با موضوعات مالی و سرمایه گذاری آشن...
27:25
 • 602

 • 2 سال پیش
27:25
shenoto-ads
shenoto-ads