رادیو پُشتِ‌کار

Poshtekar Podcast
  115
  میانگین پخش
  572
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکست سعی می‌کنیم قصه‌هایی واقعی از کسب و کارهای شکست خورده تعریف کنیم. منبعمون کتاب «درد دل‌های کسب و کارهای مردم با دولت» ه که توسط «بنیاد توسعه فردا» گ...
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکس...
  19:39
  • 64

  • 4 سال پیش
  19:39
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکست سعی می‌کنیم قصه‌هایی واقعی از کسب و کارهای شکست خورده تعریف کنیم. منبعمون کتاب «درد دل‌های کسب و کارهای مردم با دولت» ه که توسط «بنیاد توسعه فردا» گ...
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکس...
  15:56
  • 62

  • 4 سال پیش
  15:56
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکست سعی می‌کنیم قصه‌هایی واقعی از کسب و کارهای شکست خورده تعریف کنیم. منبعمون کتاب «درد دل‌های کسب و کارهای مردم با دولت» ه که توسط «بنیاد توسعه فردا» گ...
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکس...
  19:58
  • 81

  • 4 سال پیش
  19:58
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکست سعی می‌کنیم قصه‌هایی واقعی از کسب و کارهای شکست خورده تعریف کنیم. منبعمون کتاب «درد دل‌های کسب و کارهای مردم با دولت» ه که توسط «بنیاد توسعه فردا» گ...
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکس...
  19:47
  • 109

  • 4 سال پیش
  19:47
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکست سعی می‌کنیم قصه‌هایی واقعی از کسب و کارهای شکست خورده تعریف کنیم. منبعمون کتاب «درد دل‌های کسب و کارهای مردم با دولت» ه که توسط «بنیاد توسعه فردا» گ...
  شما به رادیو پُشتِ کار گوش می‌دید. ما در این پادکس...
  12:33
  • 256

  • 4 سال پیش
  12:33
  shenoto-ads
  shenoto-ads