رادیو ناول

رادیو ناول
4
میانگین پخش
16
تعداد پخش
0
دنبال کننده

رادیو ناول

رادیو ناول
4
میانگین پخش
16
تعداد پخش
0
دنبال کننده

ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
26:33
  • 3

  • 1 سال پیش
26:33
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
27:24
  • 2

  • 1 سال پیش
27:24
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
27:43
  • 2

  • 1 سال پیش
27:43
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
25:19
  • 9

  • 1 سال پیش
25:19
shenoto-ads
shenoto-ads