رادیو ناول

رادیو ناول
10
میانگین پخش
37
تعداد پخش
0
دنبال کننده
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
26:33
  • 10

  • 2 سال پیش
26:33
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
27:24
  • 5

  • 2 سال پیش
27:24
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
27:43
  • 7

  • 2 سال پیش
27:43
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. را...
ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و س...
25:19
  • 15

  • 2 سال پیش
25:19
shenoto-ads
shenoto-ads