رادیو ان ال پی

رادیو ان ال پی

Radio NLP
  56
  میانگین پخش
  1.9K
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده
  رادیو ان ال پی

  رادیو ان ال پی

  Radio NLP
  56
  میانگین پخش
  1.9K
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

   دکتر انوشه - نشانه های عشق واقعی
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   09:48
   • 41

   • 7 ماه پیش
   09:48
   دکتر انوشه - همه زنان سه مرد در زندگی خود دارند
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   03:41
   • 39

   • 7 ماه پیش
   03:41
   دکتر انوشه - نتیجه تجسس در زندگی فرزندان
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   03:03
   • 30

   • 7 ماه پیش
   03:03
   دکتر انوشه - نتیجه باور داشتن به اینکه نمی توانم
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   08:35
   • 48

   • 7 ماه پیش
   08:35
   دکتر انوشه - محیط اطراف چطور بر ما تاثیر می گذارد
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   02:04
   • 38

   • 7 ماه پیش
   02:04
   دکتر انوشه - کلید حل مشکلات
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   03:05
   • 27

   • 7 ماه پیش
   03:05
   دکتر انوشه - کلید تداوم موفق رابطه و ازدواج
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   05:41
   • 39

   • 7 ماه پیش
   05:41
   دکتر انوشه - فرمول ازدواج موفق داشتن
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   25:29
   • 34

   • 7 ماه پیش
   25:29
   دکتر انوشه - علت شکست در ایجاد تغییرات شخصی
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   03:34
   • 27

   • 7 ماه پیش
   03:34
   دکتر انوشه - عشق و عاشقی در نوجوانی
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادیو ان ال پی را دانلود فرمائید https://www.nlpradio.org/persian هدف رادیو ان ال پی، آشنایی دادن و ترویج تکنیک های ان ال پی در جهت حل مشکلات جامعه...
   جهت دسترسی به برنامه های بیشتر لطفا اپلیکیشن رادی...
   08:46
   • 29

   • 7 ماه پیش
   08:46
   shenoto-ads
   shenoto-ads