رادیو گراف

رادیو گراف

Radio Graph
33
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
17
دنبال کننده
رادیو گراف

رادیو گراف

Radio Graph
33
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
17
دنبال کننده

رادیوگراف قسمت چهلم

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر


د میگم یواش دیگه مگه کری؟

صبح تا شب نشستی این اخبار مزخرفو گوش میدی

هی میگی اینجا اینجوری اونجا اونجوری

من دا...

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه...

08:11
 • 5

 • 2 ماه پیش
08:11
رادیوگراف قسمت سی و نهم

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر


مگر رسم است این خاموشی که گوشم را در این آشوب بر تنفس زمان دوخته ای


ایپزودسی و سی و نهم : ماه من


رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه...

16:56
 • 1

 • 3 ماه پیش
16:56
رادیوگراف قسمت سی و هشتم

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر


ایپزودسی و هشتم : سرخی معیار


نویسنده ، گوینده و میکس و تنظیم : محمدامین حسین نیا


آدرس اینستاگ...

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه...

13:15
 • 2

 • 3 ماه پیش
13:15
رادیوگراف قسمت سی و هفتم

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر


ایپزودسی و هفتم: تولد دوسالگی گراف


نویسندگان : آرمین اشرفی

فاطمه درستی


گویندگان : میلاد...

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه...

12:31
 • 3

 • 3 ماه پیش
12:31
رادیوگراف قسمت سی و ششم

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر


ایپزودسی و ششم: نازی تو از آب بهتری


نویسنده : علی راشدی


گویندگان : محمدعرفان حق‌گو

علی ...

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه...

12:29
 • 3

 • 3 ماه پیش
12:29
رادیوگراف قسمت سی و پنجم

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر


ایپزودسی و پنجم: از جلو نظام


نویسنده : فاطمه درستی


گویندگان : محمدعرفان حق‌گو

فاطمه درس...

رادیو گراف - پادکست های دانشجویان دانشگاه خواجه...

08:07
 • 1

 • 3 ماه پیش
08:07
رادیو گراف - قسمت سی و پنجم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سی‌ و پنجم: ازجلو نظام نویسنده: فاطمه درستی گویندگان: فاطمه درستی محمدعرفان حق‌گو...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
08:07
 • 26

 • 1 سال پیش
08:07
رادیو گراف - قسمت سی و چهارم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سی و چهارم: کد ۹۹ عیدی گراف به ورودی‌های ۹۹ ? به یاد دانشگاه و دانشجویانی که دانشگا...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
24:05
 • 13

 • 1 سال پیش
24:05
رادیو گراف - قسمت سی و سوم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سی و سوم: نوروزنامه ۱۴۰۰ اگر گوگل آدم بود به روایت سال ۱۳۹۹ گویندگان: محمدعرفان حق...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
14:09
 • 7

 • 1 سال پیش
14:09
رادیو گراف - قسمت سی و دوم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سی و دوم: نقشی برای زیستن نویسنده و گوینده: امید دارینی میکس و تنظیم: محمدمهدی اس...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
13:21
 • 15

 • 1 سال پیش
13:21
رادیو گراف - قسمت سی ام
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سی ام: افراط در نوشیدن چای نویسنده : محمدامین حسین‌نیا گوینده: بهرام شعباندوست میکس...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
14:04
 • 18

 • 1 سال پیش
14:04
رادیو گراف - قسمت بیست و نهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و نهم: هدیه سارا نویسنده : عاطفه سولدوزی‌نجات گویندگان: عاطفه سولدوزی نجات سما...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
14:56
 • 25

 • 1 سال پیش
14:56
رادیو گراف - قسمت بیست و هشتم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌وهشتم: انفرادی قبل اعدام نویسنده و گوینده: امید دارینی میکس و تنظیم: حسین مطلب...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
07:05
 • 18

 • 1 سال پیش
07:05
رادیو گراف - قسمت بیست و هفتم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌ششم: پاییز نویسنده: علی راشدی گوینده: سمانه همتی، علی راشدی میکس و تنظیم: عل...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
06:28
 • 31

 • 1 سال پیش
06:28
رادیو گراف - قسمت بیست‌و‌ششم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌ششم: پاییز نویسنده: علی راشدی گوینده: سمانه همتی میکس: علی راشدی
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
05:16
 • 56

 • 2 سال پیش
05:16
رادیو گراف - قسمت بیست‌و‌پنجم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌پنجم: 597 نویسندگان و گویندگان: محمدامین حسین‌نیا، فاطمه دولتی میکس: فاطم...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
11:04
 • 28

 • 2 سال پیش
11:04
رادیو گراف - قسمت بیست‌و‌چهارم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌چهارم: مانلی - قسمت دوم گویندگان: الهه بیات، فراز ارومیه، علیرضا جباری‌نیک...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
22:10
 • 45

 • 2 سال پیش
22:10
رادیوگراف - قسمت بیست‌و‌سوم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌سوم: مانلی - قسمت اول نویسندگان و گویندگان: الهه بیات، فراز ارومیه میکس: ...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
15:34
 • 60

 • 2 سال پیش
15:34
رادیو گراف - قسمت بیست‌و‌دوم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌دوم: وابستگی نویسنده و گوینده: امید دارینی میکس: حسین مطلبی
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
08:38
 • 30

 • 2 سال پیش
08:38
رادیو‌گراف - قسمت بیست‌و‌یکم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیست‌و‌یکم: دوهفته، دوهفته نیست گویندگان: فاطمه درستی، امیرحسین نوربخش، امیرحسین ...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
23:26
 • 33

 • 2 سال پیش
23:26
رادیو گراف - قسمت بیستم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود بیستم: شیوع با آغوش و بوسه گوینده: محمدامین حسین‌نیا نویسنده: محمدامین حسین‌نیا ...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
05:59
 • 27

 • 2 سال پیش
05:59
رادیو گراف - قسمت نوزدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود نوزدهم: یادش بخیر گوینده: فاطمه دولتی نویسنده: امیررضا خبازحسینی میکس: فاطمه دو...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
13:59
 • 38

 • 2 سال پیش
13:59
رادیو گراف - قسمت هجدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود هجدهم: ساری گَلین گویندگان: فاطمه دولتی، آرمین اشرفی نویسنده: آرمین اشرفی میکس:...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
10:09
 • 62

 • 2 سال پیش
10:09
رادیو گراف - قسمت هفدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود هفدهم: اتحادیه صنف ابلهان نویسنده: محمدامین حسین‌نیا، علی راشدی گویندگان: محمدر...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
19:41
 • 31

 • 2 سال پیش
19:41
رادیو گراف - قسمت شانزدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود شانزدهم: سیگار گوینده: بهرام شعباندوست نویسنده: علی راشدی میکس: علی راشدی
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
08:44
 • 41

 • 2 سال پیش
08:44
رادیو گراف - قسمت پانزدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود پانزدهم: جشن تولد یکسالگی در دادگاه گویندگان: علیرضا جباری‌نیک، محمدعرفان حق‌گو +...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
28:12
 • 50

 • 2 سال پیش
28:12
رادیو گراف - قسمت چهاردهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود چهاردهم: بندر اصفهان گویندگان: امیرحسین جمشیدی، الهه بیات، محمدامین حسین‌نیا، محم...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
20:40
 • 63

 • 2 سال پیش
20:40
رادیو گراف - قسمت ویژه
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود ویژه: رادیو گراف دقیقاً چیست؟ گویندگان: عاطفه سولدوزی نجات، امید دارینی، آرمین اش...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
08:41
 • 29

 • 2 سال پیش
08:41
رادیو گراف - قست سیزدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سیزدهم: ارکیده های پاییزی گویندگان: علی راشدی، تینا برهان زاده، فاطمه درستی نوی...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
09:14
 • 35

 • 2 سال پیش
09:14
رادیو گراف - قسمت دوازدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود دوازدهم: نوروزنامه 99 گویندگان: محمد مهدی اسدی، فاطمه درستی، زهرا قربانی نویسنده...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
30:28
 • 22

 • 2 سال پیش
30:28
رادیو گراف - قسمت یازدهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود یازدهم: کات گویندگان: علی راشدی، بابک حیدری، فاطمه درستی نویسنده: علی راشدی میک...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
05:03
 • 37

 • 2 سال پیش
05:03
رادیو گراف - قسمت دهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود دهم: علم بهتر است یا ثروت؟ گویندگان: فراز ارومیه، محمد عرفان حق گو نویسنده: آرمی...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
12:15
 • 42

 • 2 سال پیش
12:15
رادیو گراف - قسسمت نهم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود نهم: خارج از نت گویندگان: فاطمه درستی، محمدعرفان حق گو، محمد امین حسین نیا نویسن...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
12:25
 • 37

 • 2 سال پیش
12:25
رادیو گراف - قسمت هشتم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود هشتم: ترور نویسنده و گوینده: علی راشدی
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
08:49
 • 32

 • 2 سال پیش
08:49
رادیو گراف - قسمت هفتم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود هفتم: دیوار شطرنجی گویندگان: بابک حیدری، ملیکا حسن پور نویسنده: بابک حیدری میکس...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
10:22
 • 38

 • 2 سال پیش
10:22
رادیو گراف - قسمت ششم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود ششم: من معمولی ترین آدم این شهرم... گویندگان: علی راشدی، یگانه قانعی نویسنده: آر...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
10:25
 • 45

 • 2 سال پیش
10:25
رادیو گراف - قسمت پنجم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود پنجم: ریشه در خاک نویسنده و گوینده: آرمین اشرفی میکس: شمیم آریا
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
10:44
 • 40

 • 2 سال پیش
10:44
رادیو گراف - قسمت چهارم (اللهم انی اسئلک...)
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود چهارم : اللهم انی اسئلک... گوینده: فراز ارومیه نویسنده: بابک حیدری میکس: مهدی پ...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
12:27
 • 50

 • 2 سال پیش
12:27
رادیو گراف - قسمت سوم (در تلاطم رمضان)
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود سوم : در تلاطم رمضان گویندگان:فاطمه درستی، علی راشدی نویسنده: فاطمه درستی میکس:...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
07:55
 • 39

 • 2 سال پیش
07:55
رادیو گراف - قسمت دوم
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود دوم: کوچ گویندگان: فریبا ابراهیمی، ملیکا احمدی فر، بابک حیدری، فرزام کریمی، یگانه...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
08:00
 • 57

 • 2 سال پیش
08:00
رادیو گراف - قسمت نخست
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآمده از کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیر و به مقصد ایران اپیزود اول: دانشجو کیست؟ دانشجو چیست؟ گویندگان:تینا برهان زاده،علی راشدی،بابک حیدری نو...
صدایی با مبدا حنجره و قلم دانشجویان خواجه نصیر برآ...
07:59
 • 104

 • 2 سال پیش
07:59
shenoto-ads
shenoto-ads