رادیو باشگاه

زینب لطفی
25
میانگین پخش
49
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رادیو باشگاه

زینب لطفی
25
میانگین پخش
49
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رپیتوین به عنوان ایزد و نگهبان گرمای زندگی در دین زرتشت شناخته میشه.در اساطیر ما اینچنین اومده که با هجوم دیو سرما، رپیتوین در زیرزمین سکنا می‌گزینه و با گرمای خود ریشه‌های درختان را زنده نگه می‌داره ...
رپیتوین به عنوان ایزد و نگهبان گرمای زندگی در دین ...
26:05
  • 21

  • 2 سال پیش
26:05
رپیتوین به عنوان ایزد و نگهبان گرمای زندگی در دین زرتشت شناخته میشه.در اساطیر ما اینچنین اومده که با هجوم دیو سرما، رپیتوین در زیرزمین سکنا می‌گزینه و با گرمای خود ریشه‌های درختان را زنده نگه می‌داره ...
رپیتوین به عنوان ایزد و نگهبان گرمای زندگی در دین ...
05:10
  • 28

  • 2 سال پیش
05:10
shenoto-ads
shenoto-ads