ریسپاد

پژوهشکده مطالعات راهبردی
73
میانگین پخش
580
تعداد پخش
3
دنبال کننده

ریسپاد

پژوهشکده مطالعات راهبردی
73
میانگین پخش
580
تعداد پخش
3
دنبال کننده

دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی اولویت اصلی راهبردی خود در حوزه سیاست خارجی را تقویت روابط با همسایگان در چارچوب سیاست همسایگی عنوان کرده است. با توجه به اهمیت و جایگاه راهبردی این سیاست در سیا...

دولت سیزدهم ...

20:47
 • 56

 • 1 سال پیش
20:47
جنگ اوکراین آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر نظام بین‌الملل دارد. این تأثیرات در نقش و جایگاه قدرت‌های بزرگ، ظهور بازیگران جدید و افزایش نقش انها، وجوه و ابزارهای قدرت، اصول و قواعد حاکم ...

جنگ اوکراین آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مد...

10:21
 • 63

 • 1 سال پیش
10:21
جنگ شناختی (Cognitive Warfare): هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها، ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتار‌ها از طریق مدیریت ادراک و برداشت است. این نوع جنگ شکل تکامل یافت...

جنگ شناختی (Cognitive Warfare): هدف قرار دادن ق...

08:49
 • 143

 • 1 سال پیش
08:49
پادکست ریسپاد رسانه صوتی پژوهشکده مطالعات راهبردی است....
پادکست ریسپاد رسانه صوتی پژوهشکده مطالعات راهبردی ...
31:50
 • 77

 • 1 سال پیش
31:50
پادکست ریسپاد رسانه صوتی پژوهشکده مطالعات راهبردی است....
پادکست ریسپاد رسانه صوتی پژوهشکده مطالعات راهبردی ...
14:33
 • 48

 • 1 سال پیش
14:33
از زمان جنگ جهانی دوم، نیروهای مسلح عرب به طور مداوم زیر وزن خود مشت می‌زدند. آنها جنگ‌های زیادی را از دست داده‌اند که براستی باید برنده می شدند و در بهترین عملکردهای خود فقط موفقیت‌های بسیار ناچیزی ک...
از زمان جنگ جهانی دوم، نیروهای مسلح عرب به طور مدا...
14:42
 • 60

 • 2 سال پیش
14:42
معرفی کتاب بحران کرونا و مسئله حکمرانی...
معرفی کتاب بحران کرونا و مسئله حکمرانی
13:51
 • 58

 • 3 سال پیش
13:51
رویکرد پیش‌دستانه در مهار تروریسم ملهم از انگاره‌های احتیاط‌گرانه و پیش‌نگر بوده که با ابتنای بر سازوکارهای قهرآمیز، آمرانه و تحدیدی، کنشگری در مسیر مبارزه با تروریسم را به مرحلۀ پیش از ارتکاب تهدیدها...
رویکرد پیش‌دستانه در مهار تروریسم ملهم از انگاره‌ه...
07:29
 • 75

 • 3 سال پیش
07:29
shenoto-ads
shenoto-ads