کویک لرن

Mohammad Moalla
  108
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  کویک لرن

  Mohammad Moalla
  108
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  • 40

  • 4 سال پیش
  مباحث مختلف از جمله بورس و سیاست و .....
  مباحث مختلف از جمله بورس و سیاست و ..
  26:40
  • 40

  • 4 سال پیش
  26:40
  اموزشهای موضوعات مختلف اینترنتی و نرم افزاری...
  اموزشهای موضوعات مختلف اینترنتی و نرم افزاری
  14:45
  • 140

  • 4 سال پیش
  14:45
  • 369

  • 4 سال پیش
  بر اساس کتاب The Parent's Handbook Systematic Training For Effective Parenting یه کتاب بسیار کاربردی که دونستن نکاتش برای هر پدر و مادری لازمه...
  بر اساس کتاب The Parent's Handbook Systematic Trai...
  18:34
  • 369

  • 4 سال پیش
  18:34
  بر اساس کتاب گناه شناسی اثر استاد قرایتی...
  بر اساس کتاب گناه شناسی اثر استاد قرایتی
  09:13
  • 62

  • 4 سال پیش
  09:13
  بر اساس کتاب گناه شناسی اثر استاد قرایتی...
  بر اساس کتاب گناه شناسی اثر استاد قرایتی
  10:07
  • 98

  • 4 سال پیش
  10:07
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 33

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 40

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 55

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 52

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 47

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 61

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 39

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 354

  • 5 سال پیش
  18:40
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and Their Worst Investments تو این کتاب داستان اشتباهات سرمایه گذاران بزرگ رو میشنویم تا هم با اونها آشنا بشیم و هم از اونها درس بگیریم. برای علاقمندان س...
  اسم کامل کتاب:Big Mistakes: The Best Investors and...
  18:40
  • 109

  • 5 سال پیش
  18:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads