پاپ کست

Pop Cast
26
میانگین پخش
76
تعداد پخش
3
دنبال کننده

پاپ کست

Pop Cast
26
میانگین پخش
76
تعداد پخش
3
دنبال کننده

پاپ‌کست جاییه که به اخبار و حواشی دنیای بازی، فیلم و سریال می پردازیم، نقد و بررسی می‌کنیم و بحث های مفصلی راجع به دنیای پاپیولار کالچر یا پاپ کالچر انجام می دیم. گویندگان : محمد سالخورده - راد امیر ...
پاپ‌کست جاییه که به اخبار و حواشی دنیای بازی، فیلم...
01:05:29
  • 16

  • 4 سال پیش
01:05:29
پاپ‌کست جاییه که به اخبار و حواشی دنیای بازی، فیلم و سریال می پردازیم، نقد و بررسی می‌کنیم و بحث های مفصلی راجع به دنیای پاپیولار کالچر یا پاپ کالچر انجام می دیم. گویندگان : محمد سالخورده - راد امیر ...
پاپ‌کست جاییه که به اخبار و حواشی دنیای بازی، فیلم...
47:10
  • 15

  • 4 سال پیش
47:10
پاپ‌کست جاییه که به اخبار و حواشی دنیای بازی، فیلم و سریال می پردازیم، نقد و بررسی می‌کنیم و بحث های مفصلی راجع به دنیای پاپیولار کالچر یا پاپ کالچر انجام می دیم. گویندگان : محمد سالخورده - راد امیر ...
پاپ‌کست جاییه که به اخبار و حواشی دنیای بازی، فیلم...
50:00
  • 45

  • 4 سال پیش
50:00
shenoto-ads
shenoto-ads