پرشین آپا

پرشین آپا
31
میانگین پخش
154
تعداد پخش
2
دنبال کننده
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان شناسی آمریکا تهیه شده که مجموعه پرشین آپا به مناسبت روز روان شناس آن را فارسی سازی کرده است....
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان ...
10:09
  • 13

  • 2 سال پیش
10:09
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان شناسی آمریکا تهیه شده که مجموعه پرشین آپا به مناسبت روز روان شناس آن را فارسی سازی کرده است....
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان ...
07:50
  • 14

  • 2 سال پیش
07:50
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان شناسی آمریکا تهیه شده که مجموعه پرشین آپا به مناسبت روز روان شناس آن را فارسی سازی کرده است....
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان ...
23:22
  • 45

  • 2 سال پیش
23:22
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان شناسی آمریکا تهیه شده که مجموعه پرشین آپا به مناسبت روز روان شناس آن را فارسی سازی کرده است....
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان ...
09:17
  • 21

  • 2 سال پیش
09:17
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان شناسی آمریکا تهیه شده که مجموعه پرشین آپا به مناسبت روز روان شناس آن را فارسی سازی کرده است....
این دوره بر اساس 5 مقاله معتبر علمی از انجمن روان ...
18:34
  • 61

  • 2 سال پیش
18:34
shenoto-ads
shenoto-ads