پندارکست Pendarcast

Mouhammad Sina Davoudi
70
میانگین پخش
347
تعداد پخش
5
دنبال کننده

پندارکست Pendarcast

Mouhammad Sina Davoudi
70
میانگین پخش
347
تعداد پخش
5
دنبال کننده

در این قسمت، موضوع توجه از زاویه دید روانشناسی شناختی بررسی میشهاپیزود پنجم پندار کست رو به علاقه مندان تمامی حیطه های علوم شناختی و کسانی که به دنبال خلاصه کتاب روانشناسی شناختی استرنبرگ هستن توصیه م...

در این قسمت، موضوع توجه از زاویه دید روانشناسی ...

10:40
 • 26

 • 5 ماه پیش
10:40
 • 35

 • 5 ماه پیش
در ادامه بررسی چندجانبه کمال گرایی در قسمت سوم، این عارضه رو از نگاه انگیزشی-هیجانی بررسی میکنیم و با مهمترین آسیب اون، یعنی اضطراب، آشنا میشیم اپیزود چهارم پادکست رو به علاقمندان روانشناسی، توسعه فرد...

در ادامه بررسی چندجانبه کمال گرایی در قسمت سوم،...

13:46
 • 35

 • 5 ماه پیش
13:46
در این قسمت، موضوع کمال گرایی به صورت چندجانبه بررسی میشهاپیزود سوم پندار کست رو به علاقه مندان روانشناسی و مشاوره، توسعه فردی، نوروساینس و علوم شناختی توصیه میکنمبرگرفته از متن نوشته شده توسط محمد سی...

در این قسمت، موضوع کمال گرایی به صورت چندجانبه ...

27:17
 • 128

 • 6 ماه پیش
27:17
 • 72

 • 7 ماه پیش
در اپیزود دوم پادکست، به بررسی ادامه موضوع قسمت قبل (معنایابی و سلامت روان) می پردازیم این اپیزود به علاقمندان روانشناسی، توسعه فردی، فلسفه و به خصوص فلسفه اگزیستانسیالیسم توصیه میشهبرای دسترسی ب...

در اپیزود دوم پادکست، به بررسی ادامه موضوع قسمت...

14:58
 • 72

 • 7 ماه پیش
14:58
در اپیزود اول به بررسی معنایابی و تاثیر آن بر سلامت روان می پردازیماین اپیزود به علاقمندان روانشناسی، توسعه فردی، فلسفه و به خصوص فلسفه اگزیستانسیالیسم توصیه میشهبرای دسترسی به محتوی های بیشتر، پندارک...

در اپیزود اول به بررسی معنایابی و تاثیر آن بر س...

19:59
 • 86

 • 7 ماه پیش
19:59
shenoto-ads
shenoto-ads