پله به پله - دیجیتال مارکتینگ

مرکز نوآوری پله به پله
  12
  میانگین پخش
  777
  تعداد پخش
  34
  دنبال کننده
  سوفیا عربپوراسما پاکبازفاطمه نکوئیشکیلا جعفریسوگند فارسیمنیره ناصری مقدم...


  سوفیا عربپور

  اسما پاکباز

  07:35
  • 28

  • 5 ماه پیش
  07:35
  فاطمه رساییمونا فتحیفاطمه حلمینازنین خسرویانغزاله رحیمیمحدثه حسینمردی...


  فاطمه رسایی

  مونا فتحی

  فا...

  17:01
  • 11

  • 5 ماه پیش
  17:01
  زهرا سمیعیسیده مرضیه زارعزویا فاطریراضیه مولانژادآریگا خداوردیانریحانه صدرائی...

  زهرا سمیعی

  سیده مرضیه زارع

  زویا فاط...

  15:41
  • 18

  • 5 ماه پیش
  15:41
  ساجده محمدیزهرا خسروانیعاطفه غفاری مقدممژگان امینینسیم کیان والامهتاب سپهریان...

  ساجده محمدی

  زهرا خسروانی

  عاطفه غفار...

  11:13
  • 8

  • 5 ماه پیش
  11:13
  هستی صفریمحدثه یوسفلوسمانه صدرآتنا شیرخانیکیانا علیزاده...

  هستی صفری

  محدثه یوسفلو

  سمانه صدر

  11:51
  • 10

  • 5 ماه پیش
  11:51
  سمانه محمدی اصلفاطمه نصراصفهانینیوشا صادقیزینب فناییمرضیه آزادیفاطمه توحیدی...

  سمانه محمدی اصل

  فاطمه نصراصفهانی

  نی...

  15:05
  • 6

  • 5 ماه پیش
  15:05
  زینب مهرابیمعصومه حافظیملیکا شهبازیفرناز پاکبینشکیبا دانش پورفرناز مقری...

  زینب مهرابی

  معصومه حافظی

  ملیکا شهبا...

  10:11
  • 7

  • 5 ماه پیش
  10:11
  زهرا شجاعينرگس هوشمندزادهستایش نامجولاله خالوییحورا بهرامیمریم رحمانی...

  زهرا شجاعي

  نرگس هوشمندزاده

  ستایش نا...

  10:24
  • 3

  • 5 ماه پیش
  10:24
  سها عقیلیسارا دهقانینرگس مقنی زادهفاطمه روشیرها صانعی پورفاطمه لطفی...

  سها عقیلی

  سارا دهقانی

  نرگس مقنی زاد...

  13:47
  • 8

  • 5 ماه پیش
  13:47
  بررسی کمپین is pepsi ok در مقابل کمپین های دیگر برند پپسیرعنا غوغامرضیه غریب شاهحدیث مرادیمعصومه جعفرزادهآناهیتا ریحانیفاطمه کیانی انبوهی...

  بررسی کمپین is pepsi ok در مقابل کمپین های دیگر...

  16:54
  • 6

  • 5 ماه پیش
  16:54
  • 4

  • 11 ماه پیش
  کتاب آیین دوستیابی...

  کتاب آیین دو...

  35:39
  • 4

  • 11 ماه پیش
  35:39
  • 8

  • 11 ماه پیش
  کتاب 7 عادت مردمان موثر...

  کتاب 7 عادت ...

  26:44
  • 8

  • 11 ماه پیش
  26:44
  • 11

  • 11 ماه پیش
  کتاب استراتژی خوب / بد...

  کتاب استراتژ...

  29:42
  • 11

  • 11 ماه پیش
  29:42
  • 9

  • 11 ماه پیش
  کتاب کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم...

  کتاب کاش وقت...

  21:59
  • 9

  • 11 ماه پیش
  21:59
  • 10

  • 11 ماه پیش
  کتاب شرکت خلاقیت...

  کتاب شرکت خل...

  18:03
  • 10

  • 11 ماه پیش
  18:03
  • 10

  • 11 ماه پیش
  نقد و بررسی کتاب دوباره فکر کن...

  نقد و بررسی ...

  27:29
  • 10

  • 11 ماه پیش
  27:29
  • 11

  • 11 ماه پیش
  کتاب زندگی خود را طراحی کنید...

  کتاب زندگی خ...

  26:56
  • 11

  • 11 ماه پیش
  26:56
  • 9

  • 11 ماه پیش
  coaching, سریال تدلاسو...

  coaching, سر...

  18:19
  • 9

  • 11 ماه پیش
  18:19
  • 7

  • 11 ماه پیش
  نقد و بررسی بلاگر نما ها (بلاگر های رنگارنگ اما واقعیت چه رنگ؟)...

  نقد و بررسی ...

  15:03
  • 7

  • 11 ماه پیش
  15:03
  • 5

  • 11 ماه پیش
  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی عزت نفس کمپانی داو...

  نقد و بررسی ...

  24:21
  • 5

  • 11 ماه پیش
  24:21
  • 3

  • 11 ماه پیش
  فیلم The Social Network...

  فیلم The Soc...

  14:34
  • 3

  • 11 ماه پیش
  14:34
  • 5

  • 11 ماه پیش
  نقد و بررسی فیلم های Black swan -Bergen -Shakuntala Devi...

  نقد و بررسی ...

  20:55
  • 5

  • 11 ماه پیش
  20:55
  • 5

  • 11 ماه پیش
  کتاب قوی سیاه...

  کتاب قوی سیا...

  12:21
  • 5

  • 11 ماه پیش
  12:21
  • 4

  • 11 ماه پیش
  کتاب حل و فصل اختلافات در محیط کار...

  کتاب حل و فص...

  20:46
  • 4

  • 11 ماه پیش
  20:46
  • 3

  • 11 ماه پیش
  کتاب هنر شفاف اندیشیدن...

  کتاب هنر شفا...

  26:39
  • 3

  • 11 ماه پیش
  26:39
  کتاب گاو بنفش...

  کتاب گاو بنف...

  27:17
  • 7

  • 11 ماه پیش
  27:17
  • 10

  • 11 ماه پیش
  کتاب خودباوری در خلاقیت...

  کتاب خودباور...

  31:49
  • 10

  • 11 ماه پیش
  31:49
  • 4

  • 11 ماه پیش
  کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژونال...

  کتاب برنامه ریزی به روش

  20:43
  • 4

  • 11 ماه پیش
  20:43
  • 10

  • 1 سال پیش
  کتاب کار عمیق...

  کتاب کار عمی...

  25:28
  • 10

  • 1 سال پیش
  25:28
  • 6

  • 1 سال پیش
  up in the air...

  up in the ai...

  16:15
  • 6

  • 1 سال پیش
  16:15
  the devil wears prada...

  the devil we...

  22:19
  • 7

  • 1 سال پیش
  22:19
  • 3

  • 1 سال پیش
  فیلم 12Angry men...

  فیلم 12A...

  17:22
  • 3

  • 1 سال پیش
  17:22
  فیلم remember the titans...

  فیلم rem...

  13:45
  • 2

  • 1 سال پیش
  13:45
  • 2

  • 1 سال پیش
  فیلم thank you for smoking...

  فیلم thank you for smoking

  09:37
  • 2

  • 1 سال پیش
  09:37
  • 1

  • 1 سال پیش
  فیلم The Stanford Prison Experiment...

  فیلم The...

  10:22
  • 1

  • 1 سال پیش
  10:22
  فیلم joy...

  فیلم joy

  06:53
  • 4

  • 1 سال پیش
  06:53
  فیلم money ball...

  فیلم money b...

  13:08
  • 2

  • 1 سال پیش
  13:08
  • 9

  • 1 سال پیش
  کتاب هرگز سازش نکنید...

  کتاب هرگز سازش نکنید

  37:20
  • 9

  • 1 سال پیش
  37:20
  • 2

  • 1 سال پیش
  کتاب صفر به یک...

  کتاب صفر به یک

  22:54
  • 2

  • 1 سال پیش
  22:54
  • 3

  • 1 سال پیش
  کتاب داستان ‌پردازی با داده‌ ها ...

  کتاب داستان ‌پردازی با داده‌ ها 

  22:12
  • 3

  • 1 سال پیش
  22:12
  • 24

  • 1 سال پیش
  کتاب قصه های شب برای مدیران...

  کتاب قصه های شب برای مدیران

  12:43
  • 24

  • 1 سال پیش
  12:43
  • 6

  • 1 سال پیش
  نقد و بررسی کتاب کفش باز...

  نقد و بررسی کتاب کفش باز

  26:03
  • 6

  • 1 سال پیش
  26:03
  • 15

  • 1 سال پیش
  کتاب خرده عادت ها...

  کتاب خرده عادت ها

  36:42
  • 15

  • 1 سال پیش
  36:42
  • 2

  • 1 سال پیش
  نقد و بررسی فیلم Squid Game با محوریت موضوع تیم لیدینگ...

  نقد و بررسی فیلم Squid Game با محوریت موضوع تی...

  22:12
  • 2

  • 1 سال پیش
  22:12
  • 2

  • 1 سال پیش
  ستاره...

  ستاره

  10:29
  • 2

  • 1 سال پیش
  10:29
  • 3

  • 1 سال پیش
  نقد و بررسی فیلم The Founder...

  نقد و بررسی فیلم The Founder

  09:04
  • 3

  • 1 سال پیش
  09:04
  • 2

  • 1 سال پیش
  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی برگر کینگ ...

  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی برگر کینگ 

  16:52
  • 2

  • 1 سال پیش
  16:52
  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی دیزنی...

  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی دیزنی

  10:41
  • 2

  • 1 سال پیش
  10:41
  • 3

  • 1 سال پیش
  نقد و بررسی فیلم The Wolf of Wall Street...

  نقد و بررسی فیلم The Wolf of Wall Street

  24:49
  • 3

  • 1 سال پیش
  24:49
  • 16

  • 1 سال پیش
  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی اسنپ فود...

  نقد و بررسی کمپین تبلیغاتی اسنپ فود

  12:01
  • 16

  • 1 سال پیش
  12:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads