پی منت چنل | Payment Channel

پی منت چنل
787
میانگین پخش
6.3K
تعداد پخش
10
دنبال کننده
در پارت چهارم (نهایی) از مبحث حکمرانی، در ادامه موضوع حکمرانی در بازار پرداخت، پیرو لزوم حکمرانی مطلوب و فهم چگونگی و چیستی روندها و قواعد حاکم بر بازار پرداخت، سخن گفته‌ایم و در ادامه به معرفی ویژگی‌...

در پارت چهار...

01:09:12
 • 834

 • 11 ماه پیش
01:09:12
در پارت سوم از مبحث حکمرانی، به موضوع حکمرانی در بازار پرداخت ورود کرده‌ایم. حکمرانی مطلوب و فهم چگونگی و چیستی روندها و قواعد حاکم بر بازار پرداخت، مستلزم آشنایی با هفت ویژگی مهم این بازار است. در ای...

در پارت سوم ...

56:25
 • 439

 • 1 سال پیش
56:25
در این اپیزود و در ادامه قسمت پنجم و بسط موضوع پارادایم حکمرانی، به آثار و نتایج آن بطور مشخص در صنعت پرداخت خواهیم پرداخت.برای دسترسی به مراجع مورد اشاره در این قسمت به کانال تلگرام ما به آدرس P...

در این اپیزود و در ادامه قسمت پنجم و بسط موضوع ...

57:36
 • 707

 • 1 سال پیش
57:36
در این قسمت به معرفی مفاهیم حوزه حکمرانی می‌پردازیم. از پارادایم حکمرانی و لزوم گذر از پارادایم حکمرانی کنونی خواهیم گفت. همچنین جملات محدودی از جناب آقای مهدی تدینی درباره‌ی مشتاقان دولت بزرگ استفاده...

در این قسمت به معرفی مفاهیم حوزه حکمران...

01:30:30
 • 1.0K

 • 1 سال پیش
01:30:30
در ادامه‌ی اپیزود قبل، موضوع حقوق پرداخت الکترونیک در جامعه ایران را مورد بحث قرار داریم. مفاهیم پرداخت را در پیوند با موضوعات حقوقی در انواع تبادلات مالی شرح دادیم. گفتگو را با اشاره به موضوعاتی مانن...

در ادامه‌ی ا...

01:31:38
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
01:31:38
در این قسمت موضوع مهم حقوق در پرداخت الکترونیک را مورد بحث قرار دادیم. موضوعی که در انتهای قسمت قبل به اهمیت اون پی بردیم. برای بحث در این خصوص، کمی به مفاهیم و کارکرد‌های علم حقوق اشاره کردیم. با نگا...

در این قسمت موضوع مهم حقوق در پرداخت الکترونیک ...

01:32:11
 • 473

 • 1 سال پیش
01:32:11
در ادامه قسمت قبلی، در این اپیزود نیز با نگاهی انتقادی به ارتباط میان مالیات ستانی الکترونیکی و نظام پرداخت الکترونیکی کارتی پرداخته‌ایم. موضع مهمی که در این قسمت مورد بحث قرار گرفت، ناکارآمدی کمیته‌ه...

در ادامه قسمت قبلی، در این اپیزود نیز با نگاهی ...

01:05:53
 • 424

 • 1 سال پیش
01:05:53
در این اپیزود در خصوص موضوع مهم مکانیزه‌شدن پروژه مالیات‌ستانی و اتصال آن با شبکه پرداخت الکترونیک و اثرگذاری پنهان و آشکار آن بر سیستم‌های اقتصادی و نظام بانکداری بحث و گفتگو می‌کنیم. پروژه‌ای که انج...

در این اپیزود در خصوص موضوع مهم مکانیزه‌شدن پرو...

01:03:43
 • 823

 • 2 سال پیش
01:03:43
shenoto-ads
shenoto-ads