پاز | Pause

Mojtaba GhahvechiBashi
59
میانگین پخش
176
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پاز | Pause

Mojtaba GhahvechiBashi
59
میانگین پخش
176
تعداد پخش
1
دنبال کننده

به مرتضی...


منچستر واسه‌ی من تو ذهنم از این خاطره شروع می‌شه: فینال ۱۹۹۹...


میزبان:

به یزد که خانه است...


وقتی می‌گن از یزد بنویس، مثل کسی که برقش گرفته باشه، پرت می‌شم تو خیالم...


میزبان:

به همه‌ی آن چیزهایی که شروع نشده، تمام شدند...


چیزها را ما آغاز می‌کنیم؟ یا آغاز می‌شوند؟


میزبان:

shenoto-ads
shenoto-ads