رادیو پرانتز

گروه پرانتز
9
میانگین پخش
34
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رادیو پرانتز

گروه پرانتز
9
میانگین پخش
34
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه باهاشون سروکار داریم، علمی‌تر نگاه می‌کنه و اونا رو به زبون ساده بیان می‌کنه.?...
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه...
15:39
  • 8

  • 3 سال پیش
15:39
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه باهاشون سروکار داریم، علمی‌تر نگاه می‌کنه و اونا رو به زبون ساده بیان می‌کنه.?...
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه...
04:33
  • 6

  • 3 سال پیش
04:33
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه باهاشون سروکار داریم، علمی‌تر نگاه می‌کنه و اونا رو به زبون ساده بیان می‌کنه.?...
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه...
01:49
  • 15

  • 3 سال پیش
01:49
  • 5

  • 3 سال پیش
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه باهاشون سروکار داریم، علمی‌تر نگاه می‌کنه و اونا رو به زبون ساده بیان می‌کنه.?...
پرانتز یه گروه علمی-ترویجیه که به مسائلی که روزانه...
08:37
  • 5

  • 3 سال پیش
08:37
shenoto-ads
shenoto-ads