پادکست استخوان (داستان و جستار) | ostokhan podcast

علی‌رضا سهرابی
  86
  میانگین پخش
  341
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  پادکست استخوان (داستان و جستار) | ostokhan podcast

  علی‌رضا سهرابی
  86
  میانگین پخش
  341
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  چهارمین شماره‌ی پادکست استخوانداستانی به نام هم حق با من بود، هم با اسماعیلنوشته‌ی علی‌رضا سهرابیجناب بهنام درخشان، دوست بزرگوارم، لطف کردند و با صدای گرمشون این داستان رُ اجرا کردندصمیمانه از ایشون س...

  چهارمین شماره‌ی پادکست استخوان

  داستانی به...

  29:16
  • 91

  • 1 هفته پیش
  29:16
  سومین شماره‌ی پادکست استخوانداستانی به نام دارد صدای دف می‌آیدنوشته و صدای علی‌رضا سهرابیدر این داستان، یک فیلمِ ذهنیِ سورآل می‌بینید...

  سومین شماره‌ی پادکست استخوان

  داستانی به ن...

  07:23
  • 99

  • 2 ماه پیش
  07:23
  دومین شماره‌ی پادکست استخوانداستانی به نام روایتی از جنُ بسم‌ا...نوشته و صدای علی‌رضا سهرابیاین داستان را به عنوان واقعیت شنیده‌ام و یکی از ترسناک‌ترین داستان‌هایی‌ست که تا حالا درباره‌ی جن شنیده‌ام...

  دومین شماره‌ی پادکست استخوان

  داستانی به ن...

  07:29
  • 75

  • 2 ماه پیش
  07:29
  اولین شماره‌ی پادکست استخوانجستاری به نام درباره‌ی شکل مرگنوشته و صدای علی‌رضا سهرابی...

  اولین شماره‌ی پادکست استخوان

  جستاری به نا...

  12:23
  • 76

  • 2 ماه پیش
  12:23
  shenoto-ads
  shenoto-ads