سخنرانی‌های مناسبتی استاد علی صبوحی

هیئت قرآن و ولایت
8
میانگین پخش
133
تعداد پخش
2
دنبال کننده

سخنرانی‌های مناسبتی استاد علی صبوحی

هیئت قرآن و ولایت
8
میانگین پخش
133
تعداد پخش
2
دنبال کننده

سخنرانی در تاریخ 28 مهر 1401...

سخنرانی در تاریخ 28 مهر 1401

39:31
 • 7

 • 1 سال پیش
39:31
سخنرانی در ویژه‌برنامۀ شب نوزدهم ماه مبارک رمضاندر تاریخ 31 فروردین 1401...

سخنرانی در ویژه‌برنامۀ شب نوزدهم ماه مبارک رمضا...

01:21:20
 • 10

 • 1 سال پیش
01:21:20
سخنرانی در ویژه‌برنامۀ دومین نیمۀ شعبان سال 1400 در خانۀ اندیشه‌ورزاندر تاریخ 27 اسفندماه 1400...

سخنرانی در ویژه‌برنامۀ دومین نیمۀ شعبان سال 140...

48:36
 • 7

 • 1 سال پیش
48:36
سخنرانی در تاریخ 21 بهمن 1400...

سخنرانی در تاریخ 21 بهمن 1400

37:50
 • 7

 • 1 سال پیش
37:50
سخنرانی در تاریخ 16 دی 1400...

سخنرانی در تاریخ 16 دی 1400

01:05:23
 • 8

 • 1 سال پیش
01:05:23
سخنرانی در تاریخ 2 شهریور 1400...

سخنرانی در تاریخ 2 شهریور 1400

37:47
 • 10

 • 1 سال پیش
37:47
سخنرانی در تاریخ 5 خردادماه 1400...

سخنرانی در تاریخ 5 خردادماه 1400

23:53
 • 8

 • 1 سال پیش
23:53
سخنرانی در تاریخ 5 خردادماه 1400...

سخنرانی در تاریخ 5 خردادماه 1400

32:23
 • 6

 • 1 سال پیش
32:23
سخنرانی در تاریخ 2 خردادماه 1400...

سخنرانی در تاریخ 2 خردادماه 1400

11:45
 • 8

 • 1 سال پیش
11:45
سخنرانی در نشست مهدویتدر تاریخ 10 فروردین 1400...

سخنرانی در نشست مهدویت

در تاریخ 10 فروردی...

01:25:52
 • 7

 • 1 سال پیش
01:25:52
سخنرانی در شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان (جلسۀ مجازی هم‌اندیشی اساتید دانشگاه بناب)13 اردیبهشت‌ماه 1400...

سخنرانی در شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان (جلسۀ ...

49:25
 • 16

 • 1 سال پیش
49:25
سخنرانی در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در دانشگاه شریفسخنرانی در تاریخ 11 اردیبهشت‌ماه 1400...

سخنرانی در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در دانشگا...

56:46
 • 8

 • 1 سال پیش
56:46
سخنرانی در نشست بررسی آیۀ هاروت و ماروت در سورۀ بقرهسخنرانی در تاریخ 5 اردیبهشت‌ماه 1400...

سخنرانی در نشست بررسی آیۀ هاروت و ماروت در سور...

01:21:52
 • 3

 • 1 سال پیش
01:21:52
سخنرانی در تاریخ 12 فروردین‌ماه 1400...

سخنرانی در تاریخ 12 فروردین‌ماه 1400

47:00
 • 3

 • 1 سال پیش
47:00
سخنرانی در تاریخ 9 فروردین‌ماه 1400...

سخنرانی در تاریخ 9 فروردین‌ماه 1400

57:14
 • 9

 • 1 سال پیش
57:14
سخنرانی در تاریخ 11 دی‌ماه 1399...

سخنرانی در تاریخ 11 دی‌ماه 1399

01:04:46
 • 7

 • 1 سال پیش
01:04:46
در تاریخ 6 آذرماه 1399...

در تاریخ 6 آذرماه 1399

24:18
 • 9

 • 1 سال پیش
24:18
shenoto-ads
shenoto-ads