تریبون ارگانیک | Organic Tribune

تریبون ارگانیک | Organic Tribune
  50
  میانگین پخش
  50
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  تریبون ارگانیک | Organic Tribune

  تریبون ارگانیک | Organic Tribune
  50
  میانگین پخش
  50
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  فایل صوتی (ویرایش شده) اولین سمینار عمومی تریبون ارگانیک برگزار شده در تاریخ 10 خرداد 1397 _ تهران در این فایل می شنویم: -تعریف محصول ارگانیک و تفاوت استانداردهای ارگانیک با محصول "سالم" و "طبیعی...
  فایل صوتی (ویرایش شده) اولین سمینار عمومی تریبون ا...
  42:51
  • 50

  • 5 سال پیش
  42:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads